Gotlands Allehanda Tidigare i höstas försökte moderatledda Vellinge kommun i Skåne förbjuda tiggeri på sex avgränsade platser i kommunen. Förbudet stoppades av länsstyrelsen i Skåne. Den bedömde att kommunen inte visat att tiggeriet störde den allmänna ordningen.

Nu överklagar Vellinge länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, förklarar varför:

”Man kräver någonting av kommunen som man inte kräver i andra frågor. Det gäller camping, alkoholförbud, fyrverkerier inom vissa områden, där har man inte ställt det här kravet på kommunen. Då blir det märkligt att man ska göra det just i den här frågan.”

Vellinges argument är relevant. Varför är det just när det gäller tiggeri som kommunen måste visa att förbudet är befogat, när liknande krav aldrig ställs på andra ordningsföreskrifter?

Bäst vore det om vi fick ett nationellt och övergripande tiggeriförbud, istället för ett antal lokala. Men den rödgröna regeringen är inte alls sinnad att lägga ett sådant förslag. Därför är det av stort värde att det nu verkligen prövas om kommuner kan stävja tiggeri lokalt.

Om Vellinge får rätt i förvaltningsrätten så finns det all anledning för Moderaterna på Gotland att återkomma med den motion om tiggeriförbud som man nyligen valde att inte lägga.