Ledare Gotlands Folkblad Den väljarundersökning som P4 Gotland låtit Novus göra speciellt för Gotland är riktig trevlig skattkista att gräva i för oss som är politiskt intresserade. Det är första gången någonsin som en undersökning görs på Gotland och jag vill passa på att tacka P4 Gotland för att de tog det här initiativet.

I tisdags fick vi se hur de 1 000 tillfrågade gotlänningarna hade röstat i riksdagsvalet om det varit val vid frågetillfället. I onsdags redovisades kommunvalet och i går, torsdag, avslutades denna trestegs raket med de frågor som de tillfrågade ansåg viktigast för dem.

Listan toppas, inte oväntat, av typiska socialdemokratiska hjärtefrågor. Listan topp fyra innehåller de tre uttalade välfärdsfrågorna vård, skola och omsorg, områden som Socialdemokraterna ofta toppar när väljarnas förtroende i olika frågor mäts.

Det är bara en av de fyra toppfrågorna som normalt inte sammankopplas med S och det är landsbygdspolitiken. Men här på Gotland har S verkligen tagit tag i landsbygdspolitiken. De två turnéerna som gjorts för att informera om och samla in synpunkter på den serviceutredning som kommer att beslutas om i fullmäktige till hösten.

Jobbet som gjordes med LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, på Östergarnslandet. Ett arbete där regionens tjänstepersoner, lokala företrädare och politiken verkligen samarbetade och hittade bra lösningar.

Landsbygdsutveckling 2.0 där regionen driver tre projekt i nära samarbete mer tre lokala utvecklingsbolag. Den rödgröna majoriteten har till och med tagit till sig Lars Thomssons (C) motion om dubbel markanvisning och genomförde nyligen den första upphandlingen där byggande i Visby villkoras med byggande på landsbygden. Här kan det vara viktigt att påpeka att samtliga partier i fullmäktige ställde sig bakom Thomssons motion förutom Moderaterna som yrkade på avslag när frågan var uppe till beslut i november 2016.

Om vi granskar hur den rödgröna majoriteten skött sjukvården på ön så kan vi konstatera att de gjort ett bra jobb. Svensk sjukvård rankas som en av världens bästa och den gotländska sjukvården är bland de bästa i landet. Visst finns det utmaningar att ta sig an och det tycker jag också att den rödgröna majoriteten gör. Dessutom har jag inte lyckat uppfatta något förslag från de borgerliga som skulle kunna göra skillnad.

Äldreomsorgen får vid varje tillfälle som den undersöks bra betyg. Vilket inte minst Socialstyrelsens årliga brukarundersökning visar på. I den senaste var hela 93 procent nöjda med hemtjänsten och 85 procent är nöjda med öns äldreboenden.

Kan bara S nå ut med vad de gjort och att de har en bra plan på hur de ska fortsätta utveckla hela Gotland finns det en möjlighet att de kan få förtroende att leda Gotland i ytterligare en mandatperiod.

Jag är fortfarande fundersam på den extrema skillnad som undersökningen visar finns mellan Centerns riksdags- och kommunsiffror. Som jag skrev i går kan jag förstå den skillnad det är på SD-siffrorna, men för Centerns siffror står jag mig slätt.

Varför väljer en så stor del av de lokala C-väljarna andra partier i riksdagen? Jag har under mina år i Småland sett hur karismatiska ledare som Roland Åkesson (C) i Mönsterås och Harald Hjalmarsson (M) i Västervik vinner val efter val, men jag ser inte den karisman hos de gotländska centertopparna.

De är ”bara” duktiga politiker, så jag får nog fundera vidare