Debatt Gotlands Folkblad Enkla lösningar på svåra problem, det är populismens kännetecken. Missnöjespartierna ökar i allt fler länder, ofta med inslag av främlingsfientlighet. Den kommer mestadels underifrån av människor som är missnöjda med att samhällssystemet inte ger vad de förväntar sig.

Nu finns det ibland ett berättigat missnöje. Det kan vara försämringar av vårt sociala skyddsnät nedläggning av företag och samhällsservice i glesbygd med mera.

Kan inte de traditionella partierna ta tag i dessa frågor kan en del av dessa missnöjda söka sig till partier som säger sig lösa dessa problem genom att sortera bort vissa ”element” från samhället. Det kan vara mördare eller mörkhyade, beroende på politisk rörelse.

På 1970-talet var det de vänsterextrema som med våld försökte omstörta samhället i Europa. Idag är det de högerextrema. Flera av deras grenar har lärt sig av de vänsterextremas misstag och klär sig i slips och kavaj för att demokratiskt få makt. Inte ens Tyskland kommer undan. Idag har AfD drygt tolv procent av de tyska väljarna bakom sig.

I den andra änden har vi teknokraterna. De är svårare att urskilja då de ofta arbetar inom systemet och har högre tjänster. Deras idévärld är att politiken är för viktig för att handhas av politiker och därför måste vi ha experter till allt.

Teknokrater har vi haft länge i både Sverige och Europa och de har indirekt bidragit till att populisterna har fått luft under vingarna.

Hur kan då Socialdemokraterna motverka detta? Framförallt inte genom att triangulera i politikens mittfält. Vanlig klassisk socialdemokratisk politik är svaret. Investera i infrastruktur och service så att våra barn får det bättre än oss själva.

Hitta en balans mellan frihandelns öppna gränser och nationellt självbestämmande. Synen på att shopping är viktigast måste ändras. Vi kan inte shoppa oss lyckliga. Lycka är när våra barn är trygga och vi själva får en trygg ålderdom.

Samtidigt behöver vi ett stabilt högerparti som inte vinglar åt mitten utan kan suga upp de missnöjda på högerkanten utan att för den skull ha en så extrem politik som SD har.

Skattesänkningar och uppluckring av arbetsmarknadsregler och kollektivavtal kan kännas bra för vissa. Men när servicen minskar och otryggheten ökar får vi också ett sämre Sverige där populisterna får mer utrymme.

Det romerska imperiet bjöd på ”bröd och skådespel” enligt diktaren Juvenalis, med syfte att distrahera folket från samhällsproblem och överklassens överflöd. Vi måste tänka längre än så.