LEDARE GOTLÄNNINGEN I dag hotas vart fjärde företag av nedläggning när ägaren går i pension på grund av att överlämningar blir för dyra och krångliga. Det är dumt och onödigt.

Organisationen Företagarna har gjort en undersökning om ägarskiften i företag. Totalt två miljoner människor sysselsätts i dag i småföretag, en inte oväsentlig andel. Många småföretag fyller funktionen av egenanställning för personer som vill styra över sig själva, men det finns även gott om mindre företag som växer och anställer. Även Volvo började någonstans, utan små företag blir det heller inga nya stora.

En viktig del av företags tillväxt är ägarskiften. Förr eller senare kommer den eller de personer som startade företaget att behöva dra sig tillbaka, om inte annat för att gå i pension. Om då ingen passande person finns tillgänglig för att ta över verksamheten riskerar företag som hade kunnat fortsätta utvecklas och anställa att istället lägga ner. Det är kapitalförstöring att upparbetade värden förstörs och att kundkontakter, investeringar och kunskap går förlorat.

Företagarnas undersökning uppvisar en oroande bild på det här området, generellt är nämligen svenska företagare ganska gamla, drygt 40 procent är över 55. På Gotland leds 18,5 procent av aktiebolagen av en person över 65 år. Medelåldern på öns företagsledare är 53,6 år.

I de 47 000 företag i landet som drivs av en företagare som är äldre än 65 år arbetar drygt 300 000 personer. Personer vars jobb hotas om inte dessa verksamheter kan lämnas över till någon annan.

Drygt var fjärde företagare planerar för ett ägarskifte inom tio år. Vanligast är att de tycker det blir för svårt att överlåta sina företag och planerar istället att lägga ner dem. Beslutet påverkas av sådant som att en passande person saknas, och att skattereglerna är ogynnsamma.

Det här är såklart problematiskt, det minsta staten borde göra är att underlätta ägarskiften av företag som kan finnas kvar och skapa värden, snarare än att sabotera dessa. Skattereglerna är komplicerade och ogynnsamma och en del av problemet.

När man lämnar över sitt företag till en närstående, som barn eller barnbarn, skattas man betydligt hårdare än om det gäller försäljning till en extern part eller nedläggning.

Vid försäljning till närstående riskerar man att få uppemot 55-60 procent skatt, eftersom det är inkomst av tjänst, istället för 25 procent om man säljer till en utomstående. Det känns extremt onödigt att skillnaden ska vara så stor.

Att små företag som fungerar lägger ner för att ägarbytet blir för krångligt och dyrt är beklagligt och särskilt skadligt för små orter där en liten industri kan göra stor skillnad för den lokala arbetsmarknaden.

Det finns goda skäl för regeringen, den nuvarande och kommande, att fundera över vilka förändringar som skulle kunna göras för att förbättra möjligheterna för fler företag att leva vidare.