Ledare Gotlands Folkblad Statsminister Stefan Löfven var tydlig när han höll ett kortare tal under det öppna mötet han deltog i under sitt besök på Gotland.

Det är vi tillsammans som bygger landet. Politiker tar sitt ansvar och skapar förutsättningarna. Vi som bor här tar vårt ansvar och gör vad vi kan för att bidra till samhällsbygget.

Socialdemokratin och arbetarrörelsen har alltid haft målet att göra samhället och livet bättre för de som kommer efter oss. Bättre skola, bättre vård, bättre omsorg, bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö för att nämna några exempel.

Stefan Löfven nämnde i sitt tal hur hans föräldrar drev på honom och hans syskon att göra rätt för sig. De visade sina barn hur viktig utbildning är och hur viktigt det var att barnen gjorde bra ifrån sig i skolan. För drivet att alltid göra sitt bästa och drivet att hitta nya kunskaper och nya lösningar är det som ger positiv utveckling. Drivet utvecklar människor, familjer, företag och i slutändan även samhället.

Därför är skolan viktig för Socialdemokrater. En bra skola ger framtidstro. En bra skola ger nyfikna och kunskapstörstande elever. Men den bra skolan ska vara tillgänglig för alla, vilket den inte är helt ut i dag. Därför är regeringens satsningar på skolor med störst behov i vårbudgeten så viktig för Socialdemokrater.

De tydliga tendenser som PISA-rapporten visa att vår skola under många år blivit mer segregerad är något som Socialdemokrater vill motverka. Alla barn ska ha samma möjlighet till utbildning, oavsett vilka föräldrar de fått sig tilldelade i livets lotteri. Det var på grund av den segregerade skolan som socialdemokratin byggde upp en skola som var mer jämlik.

Vi måste bygga samhället tillsammans och det blir ett dåligt bygge när vi delar upp oss i vi och dem. Alla ska med, den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas och det gör vi tillsammans.

Det är i gemenskapen vi blir tryggare och modigare. Det är trygga och modiga personer som bygger välståndet med blod, svett och tårar. Det är trygga och modiga människor som skapar innovationer och utveckling.

Sverige är ett bra land för utveckling och innovationer vilket inte minst ses i utmärkelsen som världens näst mest innovativt ekonomi. Men det kan bli bättre och de klyftor som växt fram måste bromsas och täppas till. Staten måste komma tillbaka till orter och stadsdelar där de inte längre finns. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa och andra delar av staten behöver finnas där människor finns. Polisen måste bygga upp förtroendet i det dagliga arbetet genom att vara synliga och tillgängliga, och göra det tillsammans med socialtjänsten och skolan.

Segregationen i samhället måste brytas innan segregationen bryter ner samhället. Stefan Löfven har som partiledare och statsminister växt från bra till riktigt bra. När han lyckas förmedla sin och sitt partis framtidsvision ger han framtidstro och visar hur socialdemokraterna vill se framtidens samhälle.

Det vi kan vara säkra på är att samhället kommer att förändras, men det är vi som styr hur den förändringen kommer att bli. Låt oss nu styra den åt rätt håll tillsammans. För det är vi tillsammans som bygger landet.