GOTLÄNNINGEN REPLIK Man ställer en fråga till en S-politiker och får svar av Gotlands Folkblads politiske chefredaktör, Erik Fransson.

Tydligare än så har väl inte kopplingen varit mellan GF och den politiska makten varit på länge.

Majoritetens besparingar behöver inte redovisas med mer än att "de pågår". Oppositionens besparingar, som aldrig kommer att genomföras, ska dock redovisas i detalj.

Erik Fransson tror att jag vill flytta fokus från de borgerliga partiernas inställning att mer behöver sparas. Nu är det inte något som någon försöker dölja. Tvärtom står alla i oppositionen tydligt bakom de riktlinjer som före detta ledningskontoret, numera regionstyrelseförvaltningen, och krisgruppen=regionstyrelsens arbetsutskott, kom fram till är nödvändiga för att säkra regionens verksamhet på sikt.

Att majoriteten nu väljer att istället stoppa huvudet i sanden och mena att besparingarna är onödiga eftersom de kan få ihop ett plusresultat för nästa år verkar vara ett faktum som Gotlands Folkblad anser helt ointressant att reflektera över.