GOTLÄNNINGEN REPLIK Bra att diskussionen kring Svenskt Näringsliv (mest) och hur det skapas ett bra företagsklimat i Sverige (tyvärr mindre diskuterat) fortsätter över hela Sverige efter vår debattartikel.

Aldrig kunde vi tro att en spontant skriven artikel på en tisdagseftermiddag i Sydsvenskan skulle bli en av veckans mest lästa och omtalade i hela Sverige. Det fanns tydligen ett uppdämt behov att prata om detta.

Först (men minst viktigt) angående Eva Bofrides personliga påhopp om att jag är en ”skum” företagare och Kirsten Åkermans (regionchef Svenskt Näringsliv, reds anm) benämning av mig som ett ”tjurigt barn”. Förstår inte varför.

Jag har startat sammanlagt sex bolag, ideella föreningar och stiftelser de senaste 20 åren och aldrig gjort något som jag anser är ”skumt”. Och att debattera en organisation som sägs företräda mig anser jag inte vara vare sig tjurigt eller barnsligt.

Tvärtom anser många att jag är en internationell expert på innovation och entreprenörskap. Jag har skrivit ett flertal böcker i dessa ämnen som översatts till flera språk – böcker som är kurslitteratur på många universitet i Skandinavien. Och jag har jobbat över hela jorden och i alla världsdelar med dessa frågor.

Angående min politiska hemvist så har jag röstat på båda sidorna av blockpolitiken (som jag för övrigt anser är förlegad), men blev under våren tillfrågad av Socialdemokraterna om jag ville delta i Malmö stads näringslivsberedning.

Och jag tackade ja för att jag tror jag kan bidra i dessa frågor. Jag har aldrig stått på någon lista eller varit del av ett beslutande organ men varit på sammanlagt två möten a 1,5 timme. Väg detta mot 20 år som företagare. Jag tycker inte Eva Bofride har rätt att diskvalificera mig från en så viktig debatt som detta på de premisserna.

Ingen av mina två företagskollegor som också skrev artikeln har någon politisk post. Har du Eva Bofride förresten själv drivit något företag?

Och så till den märkliga undersökningen av Svenskt Näringsliv. Eva Bofride hävdar att Svenskt Näringsliv ÄR svenska företag. Det är just det som är problemet.

De tror att de är det men de är en till synes politiserad organisation som ofta mest känns företräda det ”gamla” näringslivet. Svenskt Näringsliv har 60 000 medlemsföretag. Sverige har mer än 1,1 miljoner företag. Svenskt Näringsliv är INTE lika med svenska företag – varken numerärt eller ideologiskt.

Lägg därtill att företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv är de som företrädesvis får rösta i deras undersökning eftersom ”urvalskriteriet för utskicken i första hand bygger på medlemskap i Svenskt Näringsliv”.

Ännu en av dessa tveksamma grunder som ”rankningen” bygger på. Den nya generationens företagare är en mycket mer blandad grupp än den varit historiskt och långt ifrån alla är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Eva Bofride och Kirsten Åkerman, istället för att smutskasta personer i debatten, låt oss istället göra en klok rankning byggd på vetenskaplig grund, så att vi verkligen kan bygga ett ännu bättre företagsklimat i Sverige.

Detta är en för viktig fråga för att nedprioriteras till politiskt tjafs, personliga påhopp och propaganda.