Ledare Gotlands Folkblad Svenska Kraftnät fattade i våras beslut om att den planerade nya elkabeln mellan fastlandet och Gotland inte skulle byggas. Beslutet om att inte bygga den nya kraftöverföringen kom som en blixt från klar himmel och beslutet var inte välkommet. Som en följd av Svenska Kraftnäts beslut valde Geab att sätta stopp för alla nya anslutningar för ny elproduktion. Geab:s beslut bygger på att deras elnät redan i dag har problem med de gamla kablarna mellan Gotland och fastlandet, och de många elproducenter. Problem som riskerade att bli större om den nya kabeln inte byggdes samtidigt som fler elproducenter kopplades in på elnätet.

I går rapporterade SVT att de planer som fanns om att bygga Sveriges största solcellspark i Östergarn, nu läggs i malpåse. Det är Nygarn utveckling som hade de stora planerna, men de har nu tvingats tänka om. Istället för en storskalig satsning kommer de att försöka i en mycket mindre skala, enligt SVT. Detta är en naturlig utveckling efter Geab:s beslut om att inte tillåta anslutningar till fler nya elproducenter.

Följderna vi ser av Svenska Kraftnäts beslut är att storskaliga satsningar på solenergi i landets sol säkraste län stoppas. Hur hade det sett ut om samma beslut tagits i samband med vattenkraftutbyggnaden i norra delarna av landet?

Vi behöver ställa om till förnybar energi och för att kunna göra det i hela landet behöver vi kunna ta tillvara de möjligheter som Gotland har gällande produktion av solenergi. Utan kabeln kan vi bara försörja oss själva, vilket begränsar omställningen i hela landet.

Det är viktigt för Gotland att vi får den nya kabeln, och därför känns det riktigt bra att de politiska partierna på ön verkar vara helt överens. Från regionledningen har man på ett tydligt sätt meddelat regeringen hur viktig kabeln är för Gotland. Bland annat har energiminister Ibrahim Baylan (S), närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), och försvarsminister Peter Hultqvist (S) uppvaktats i frågan.

Det som ändå känns bra är att Nygarn utveckling inte lägger sig ner och surar. Istället växlar de om från storskaligt till småskaligt. De vill utveckla möjligheten att lagra den energi som till exempel solceller kan ge. En teknik som ännu inte är fullt utvecklad. Det kommer att bli mycket intressant att följa.

* * *

På måndag gör vi lite förändringar här på ledarsidan. David Lindvall som skrivit måndagsledarna under 2017 kommer som ni säkert vet att tjänstgöra i riksdagen under Hanna Westeréns föräldraledighet. David kommer därför att få tjänstledigt även som ledarskribent. På måndag får ni därför börja stifta bekantskap med en föräldraledig riksdagsledamot som ledarskribent, nämligen Hanna Westerén. Gotlands Folkblads redaktion har gjort det ganska lätt för sig med detta byte rakt upp och ner.

Jag tror det kommer att bli bra. David kommer att skriva en krönika varannan vecka precis som hans företrädare i riksdagen gjort nu under ett antal år, och där få möjlighet att ge oss sin bild av sitt nya uppdrag. Hanna kommer att få möjlighet att fortsätta håll koll på politiken och hålla igång den politiska tänket, även om det säkert kommer att få nya vinklar av hennes nya erfarenheter. Det kommer bli spännande att följa dem bägge i sina nya roller.