LEDARE GOTLÄNNINGEN I dag inleds Centerpartiets förbundsstämma i Malmö.

Det ska bli mycket spännande att på plats studera partiets dagsform. Centerstämmor är alltid en rolig och gemytlig tillställning men man kan nog ana att i år finns en ny spirande optimism inför valet nästa år. Håller opinionen i sig går partiet mot ett resultat man inte sett på 30 år.

Men, partiets företrädare är också genuint införstådda med allt som kan hända och efter åratals skvalpande runt 5 procent präglas partiet av stor ödmjukhet. Något som jag tror tilltalar många som är trötta på hybris och uppblåsthet.

Den gotländska delegationen består av distriktsordförande Eva Nypelius, som även sitter i partistyrelsen där hon föreslås att omväljas, ombuden: Lars Thomsson, Vänge, Bibbi Olsson, Rone, Stefan Nypelius, Bro, Gabriella Hammarskjöld, Stenkyrka, Joakim Samuelsson, Träkumla, Ann-Christine Wallin, Sanda, samt ombudsman Eva Ahlin.

Fyra olika program och 650 motioner ska behandlas av de 520 ombuden. Bland motionerna finns från Gotland krav på konsekvensanalys vid beslut om naturskydd, behov av utvärdering av det statliga naturskyddsarbetet, kommunernas ansvar för ensamkommande barn samt översyn av uppdraget till Migrationsverket.

Partistyrelsen instämmer i motionen som efterlyser en samhällsekonomisk analys vid beslut om områden med natur- och kulturskydd, där också sociala aspekter inkluderas. Däremot markerar man att en prioritering ändå behöver göras av de olika värdena, och då är det inte säkert att de samhällsekonomiska aspekterna väger tyngst.

En intressant debatt kring detta lär vänta.

Jag ser fram emot debatterna om partiets roll i Alliansen. Hur ser det ut inom partiet gällande relationen till de andra allianspartierna och hur stark är oviljan att regera med passivt stöd av SD?

Eftersom vågmästarpartiet SD:s enda tydliga ambition med sin representation i Sveriges riksdag är att fälla alla regeringar som inte gör som dom säger, finns noll och ingen anledning att bry sig om vad SD gör eller inte gör. Låt dem ta ansvar för sin politiska metod.

Fokusera på den egna politiken och att hålla ihop Alliansen för att gå fram med ett trovärdigt alternativ till regeringsmakten nästa år.

Här behövs en tydlig deklaration från Moderaterna, som väljer ny partiordförande på Centerstämmans sista dag.

Att förlägga sitt partiledarval till samma dag som ett annat alliansparti avslutar sin stämma kan ses som ett sätt att stjäla uppmärksamhet. Man får hoppas att det inte var tanken.

Moderaternas tonläge mot inte minst Centerpartiet har förändrats, helt klart.

Det ska bli mycket intressant att höra Centerpartiet diskutera relationerna i allmänhet och kanske till Moderaterna i synnerhet.