Ledare Gotlands Allehanda Den nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens demonstration blev en sammandrabbning med de våldsbenägna, stenkastande delarna av vänstern. Det gick som fruktat, men samtidigt inte så illa som man hade anledning att befara. Polisen lyckades i stort sett hålla isär våldsverkarna och verkade väl förberedd för att hantera situationen. Det gick, under förutsättningarna, så bra man kan begära.

Men vad kan man göra för att förändra förutsättningarna? Polisens prövning är ju inte över i och med lördagens demonstration. NMR kommer att hålla nya manifestationer i andra delar av landet. Den våldsbenägna vänstern kommer att söka sig dit, som flugor till exkrement. Konflikten livar upp extremister på båda sidor. De måste bekämpas.

Polisen och rättsstaten måste få nya verktyg för att hantera en ny situation med en ny nivå av hot.

Tack och lov att domstolen inför lördagens demonstration förändrade rutt och mål för NMR:s demonstration. Annars hade polisens uppgift blivit mycket svårare och skaderisken för liv och egendom ännu större. Inför demonstrationer som i förväg kan ana kommer att innebära stora säkerhetsproblem, så måste de rättsvårdande myndigheterna ha stort utrymme för att påverka demonstrationernas plats, tid och utrymme.

Behöver inte polisen också nya praktiska verktyg för att hantera demonstrationer som övergår i konflikt, våld och vandalisering? Jag vet inte vad polisen vill ha i sin arsenal, men polisen i andra länder tycks ju ha utrustning och motmedel som den svenska polisen saknar.

Den brottslighet som förekommer vid våldsamma demonstrationer måste också beivras med större fasthet. Den som kastar sten mot andra människor ska åka i fängelse, enligt min mening. Stenkastning är livsfarligt. Men hur många av lördagens stenkastare kommer att få några kännbara straff.

Maskerade demonstranter bör också omedelbart kunna tas om hand och åtalas. Maskeringens syfte är att hemlighålla identiteten på en brottsling.