Vi var nog ganska många som blev upprörda när söndagens extrainsatta Uppdrag Granskning kunde rapportera om en ny Panama Papers-läcka. Återigen har de allra mest förmögna ertappats med avancerade upplägg för att skattebefria delar av sin inkomst. Det är, om än inte olagligt, så moraliskt förkastligt. Näringslivstoppar, högt uppsatta politiker, och kungligheter tillhör de vars skatteupplägg uppdagats genom en imponerande journalistisk insats av mediehus världen över.

Skatteflykten tär på tilliten i samhället. Att alla vi som arbetar bidrar till det gemensamma med våra skattekronor bygger Sverige starkare. Det möjliggör att vi har en avgiftsfri skola, en kraftigt subventionerad vård, väl utbyggd infrastruktur och ett socialt skyddsnät många länder bara kan fantisera om. Den bärande tanken i den generella välfärden – att alla bidrar och att alla får ta del – utmanas när vissa smiter undan. Därför är det positivt att Skatteverket får utökade resurser och möjligheter att täppa till luckorna så att fler bidrar till det gemensamma. Finansminister Magdalena Andersson har presenterat tio konkreta åtgärder mot skatteflykt – och det är outsägligt viktigt. Vi måste gemensamt och politiskt markera att det svenska välfärdssamhället bygger på att alla gör rätt för sig.

För drygt två veckor sedan kunde vi välkomna infrastrukturminister Tomas Eneroth till Gotland. Glädjande av många anledningar, men inte minst för att vi fick tillfälle att tala om den unika satsning som den gotländska infrastrukturen får i regeringens höstbudget. 50 miljoner till det gotländska vägnätet är, minst sagt, ytterst välkommet. Det kommer att göra stor skillnad för de gotländska vägarna och för alla oss som nyttjar dem.

Satsningen aktualiserar den viktiga frågan om service och tillgänglighet på landsbygden. Vi har under lång tid kunnat se hur landsbygden utarmas på service, människor och resurser. Närvaron av både offentlig och privat service har blivit sämre – och det är de boende på landsbygden som får betala priset. Det är tydligt att krävs ett trendbrott för den svenska landsbygden och en ny sammanhållen landsbygdspolitik.

Den parlamentariska landsbygdskommittén har gjort ett rejält hästjobb i att dra upp linjer för hur en sådan skulle kunna se ut. Representanter för alla riksdagspartier har gemensamt värkt fram och diskuterat utredningens förslag. De viktiga satsningarna på ökad statlig närvaro, utlokalisering av fler arbetstillfällen, och stora satsningar på utbildning och tillväxt på landsbygden skulle kunna bli en bra bas för landsbygdens fortsatta utveckling.

Jag tror att vi är många som vill se en landsbygd som blomstrar och där fler kan bo året runt – men för det krävs det riktiga politiska insatser.