Ledare Gotlands Folkblad Sverigedemokraterna har försökt göra sig till talesmän för kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp. Speciellt när förövaren är av utländsk härkomst.

Men när övergreppen sker inom partiets väggar är intresset för de utsatta kvinnorna inte längre så stort. Istället försöker man från SD:s sida baktala de kvinnor som valt att stiga fram och berätta om övergreppen.

De ska ha varit flörtiga, klängiga, fulla, ja det är helt enkelt kvinnorna själva som orsakat övergreppen enligt SD. Och om det inte skulle vara nog, så är ändå de som nu uttalat sig bara arga för att de anser sig blivit illa behandlade i helt andra frågor.

Men oavsett på vilket sätt kvinnorna själva är ansvariga för att de blivit eller påstår sig blivit utsatta, är männen som utsatt dem utan skuld, enligt SD:s retorik. Detta kunde vi se i TV4:s Kalla Fakta i går.

När Jimmie Åkesson (SD) blir intervjuad i programmet har han aldrig hört talas om det hela, som vanligt.

Är det inte just det här som vi försöker att förändra? Är det inte just skuldbeläggningen av kvinnor som blivit utsatta för övergrepp som vi försöker att få bort från våra domstolar?

Personerna som träder fram berättar om att Sverigedemokraterna är mer likt en sekt än ett demokratiskt parti. De som är trogna hålls bakom ryggen, medan de som är otrogna utesluts eller mobbas ut.

Hanna Wigh som är en av de utsatta kvinnorna, har nu valt att lämna Sverigedemokraterna.

”Det förekommer så många oegentligheter i partiet. Man sopar saker och ting under mattan och vill ge sken av att vara ett parti som står upp för kvinnors trygghet och att man står upp mot oärliga, korrupta politiker, samtidigt som det är ett utbrett problem i partiet med odrägligt och ohederligt beteende, säger Hanna Wigh till DN.”

Den dubbelmoralen och det som Hanna Wigh blivit utsatt för gör att hon inte längre känner att hon kan företräda partiet.

* * *

Under gårdagens regionfullmäktige blev jag mest konfunderad över hur Centerpartiet handskas med frågan om Romabadets vara eller icke vara. Först är man med och röstar igenom en ny organisation för kultur- och fritidsförvaltningen.

Den nya organisationen är en följd av att de blivit ålagda att minska ramkostnaderna med 15 miljoner kronor. Om Centerpartiet, fått sin vilja igenom, hade besparingarna varit på hela 20 miljoner kronor. Men det beslutet som fullmäktige tog innebär att stängningen av Romabadet står fast. Efter det beslutet finns det inte pengar till driften, oavsett om badet säljs eller inte. Ändå vill Centerpartiet att regionen ska se till att badet öppnas!

När Eva Nypelius (C) sen står i talarstolen och säger att de visst hade kunnat ha pengar till Romabadet i sin budget trots 5 miljoner mer i besparingar tappar jag helt tråden.

Först är man med och tar beslut om att pengarna till Romabadet ska sparas in, sen vill man öppna Roma badet ändå och menar att man trots 5 miljoner mer i besparingar har pengar över. Någon som hänger med?