Ekonomikrönika Gotlands Folkblad I naturvetenskapen finns lagar som få ifrågasätter. Efter miljoner försök vet man vad som händer om till exempel olika ämnen blandas. Det har alltid funnits troende i andra vetenskaper som varit säkra på att även där gäller sådana lagar.

Milton Friedman fick nobelpris bland annat på lagen att om man kontrollerade mängden sedlar så kunde man bestämma inflationen. I historien hade mängden sedlar och inflation nära hängt ihop. Men när modellen av många regeringar börjades användas för att sänka inflationen kollapsade den och det blev massarbetslöshet.

Slutsatsen måste bli att historiens samband inte med säkerhet upprepar sig. Det kan ha skett fundamentala förändringar som knäcker sambanden.

Men trots den reservationen kan jag inte avstå från att varna för vad som nu sker på världens finansiella marknader! Och framför allt aktiebörserna. I USA slås kursrekord. I normala tider har alla hävdat att kurserna ska bestämmas av vinsterna och då framför allt de vinster som förväntas i framtiden. Det brukar uttryckas som att kurserna dividerade med vinsterna det så kallade P/E (price earning ratio). Både erfarenheten och teorier talar för att detta samband är viktigt, frågan är bara hur viktigt.

Tidningen Economist visade nyligen att i USA är nu kurserna 30 gånger större än vinsterna medan genomsnittet de senaste 100 åren är 20. Dagens kvot har bara nåtts strax före börskraschen 1929 och före IT kraschen 2000. Dagens kurser är resultatet av bedömningar av miljoner högbetalda och räknekunniga vid banker över hela världen.

Marknaden har alltid rätt brukar man säga. Ett argument är att de rika som med massmiljarder stödde republikanerna och Trump i valen kräver gentjänster och lovats jättelika skattesänkningar som till 80 procent tillfaller den rikaste procenten och frigör enorma belopp som hittills behållits utomlands. Ett annat skäl till höga kurser är dagens låga ränta och överflödet av pengar.

I Sverige brukar historiskt P/E vara 14 men ligger nu nog vid 20 och två tredjedelar av företagen har P/E över 14. Om de historiska sambanden stämmer är börserna övervärderade med 30 procent och om räntor och inflation blir mer normala och ökar och mängden pengar minskar står vi inför globala enorma börsras.

Men också ras för obligationer, för ägarnas konsumtion och smittat till fastighetspriserna. Är detta troligt eller har alla superrika och deras rådgivare hittat nåt som knäcker gamla samband som gällt i 100 år? Att lönerna inte ökar i framtiden utan all tillväxt går till vinsten? Eller tror de sig alla kunna vara de första att hoppa av ett sjunkande skepp?