Krönika Gotlands Folkblad Oktober går mot sitt slut. Det har varit en intensiv månad. Den här krönikan skrivs i Växjö där ungdomar, tjänstemän och politiker från kommuner och regioner runt Östersjön samlats för att diskutera Östersjöregionens framtid. Det är viktiga forum för Gotland. Både genom att Östersjökommunerna kommer samman och blir en tydligare röst gentemot regeringar och Europeiska unionen.

Men också för att det är ett utmärkt tillfälle att samla information och bra lösningar kring hur andra arbetat med liknande utmaningar som också Gotland står inför. Att samverka med andra är viktigt idag men jag är övertygad om att det kommer bli än viktigare framöver.

Nu har både majoritet och opposition presenterat sina budgetar. Oppositionen föreslår stora nedskärningar i välfärden men fortsätter ducka frågan om konsekvenser eller vad de vill ta bort.

För mig känns det viktigt att kunna stå upp för de besparingar majoriteten gör. Även om besluten ibland inte är enkla. Men jag tror att gotlänningarna börjar bli nyfikna på att höra vad oppositionen vill i praktiken. För att räkna till 90 är inte det svåra, det svåra är att genomföra besluten i praktiken.

Arenahallen har varit i ropet på sistone. Det är en fantastisk arena. Värt att komma ihåg är att våra elitlag som idag nyttjar arenan inte kunnat spela i de höga serier de gör om det inte varit för att arenan byggdes. Specialidrottsförbundens krav på arenor är tydliga. Men viktigare att deklarera är att arenan används.

Jag kan konstatera att arenan går bättre än enligt den prognos som fanns som underlag när beslutet fattades i fullmäktige. Gotländsk idrott nyttjar hallen i princip varje dag från eftermiddag till sen kväll. Och nästan varje helg, året runt kan våra elitlag delta i seriespel och gotlänningarna titta på idrott i toppklass.

Nu vill oppositionen privatisera arenan. Jag har ännu inte sett det specifika förslaget men känner oro för vad det kan innebära för föreningarna. För visst går arenan med förlust. Om arenor hade varit en vinstdrivande verksamhet hade det inte varit kommuner som byggde och drev dessa.

Att region Gotland stöttar föreningslivet på Gotland är viktigt. Om idrottande innebär stora kostnader för enskilda kommer fler hamna utanför det livslånga idrottandet med folkhälsoproblem som följd.

Idag är Region Gotlands största stöd till föreningarna subventioner av lokaler, däribland arenan. Med en helt privat drift av arenan riskerar kostnaderna för föreningarna att höjas kraftigt. Det bör vi undvika.

Men om oppositionens förslag handlar om att locka evenemang på de tider arenan inte används är jag öppen för en konstruktiv diskussion om detta. Givetvis ska vi se till att våra gemensamma tillgångar har så god ekonomi som möjligt. Men det ska inte ske på bekostnad av gotländsk idrott.