LEDARE GOTLÄNNINGEN Återigen placerar sig Gotland i botten vad det gäller företagsklimat. Plats 257 av 290 i Svenskt Näringslivs rankning är inte smickrande. Från S-håll ifrågasätts rankningen, men regionens näringslivschef är mer ödmjuk då han säger att resultatet var väntat, även om han tillägger att det går åt rätt håll, och att det finns en samsyn med näringslivet om vad som ska åstadkommas.

Frågan man kan ställa sig är då följande; om alla parter vet vad som ska åstadkommas – då är det väl bara att göra det. Eller?

När Peter Lindvall tillträde som regiondirektör 2015 deklarerade han att Gotland ska bli årets tillväxtkommun 2018. Ett högt uppsatt mål med tanke på var man befann sig då, men inte omöjligt.

Nu skriver vi oktober 2017, och läget har inte förbättrats nämnvärt. Gotland ligger fortfarande i botten i företagsrankningar. Även om näringslivet av egen kraft går på högvarv, så dras många företag med det släpankare som kallas långa handläggningstider för myndighetsbeslut, dålig förståelse från politiker, dålig tillgång på byggbar mark – ja exemplen är många.

Region Gotland, som är den enskilt största aktören som kan påverka näringslivsklimatet har under åren gjort insatser. Det har jobbats internt med ledarskap. Det har inletts dialog i olika frågor med näringslivet.

Relativt vad som krävs för att vända företagsklimatet, och uppnå målet om årets tillväxtkommun har insatserna dock varit helt otillräckliga. Man har skrapat lite på ytan, men inte mer. För att vända skutan som heter Region Gotland krävs insatser på en helt annan nivå.

Jag tror inte att det är en överdrift att de insatser som hittills har gjorts behöver tiodubblas för att det ska ske en tydlig, märkbar förändring. Ja, ambitionen är ju att vi i stort sett ska klättra från botten till toppen. Det behövs omfattande insatser som verkligen går på djupet i organisationen. Alla behöver involveras i arbetet, som till stor del måste handla om sådant som attityder, företagskultur och bemötande.

Om planen är att fortsätta med det duttande som gjorts hittills bör man sätta målen därefter. Om inte är det dags att snäppa upp arbetet. Som tur är så vet man, enligt näringslivschefen vad som ska göras. Så sätt i gång!

Sedan har vi tyvärr ett problem till, ett problem som ingen regiondirektör rår på, eller ska rå på – kommunpolitikernas attityder till företagande. Här ligger Gotland enligt Svenskt Näringslivs rankning på plats 282 av 290. Detta problem kan endast lösas av gotlänningarna själva i valet 2018.

Den rödgröna majoriteten måste bytas ut.