Ledare Gotlands Allehanda Är det en bra eller dålig nyhet när Barlingbo Bryggeri kommer till stan och bygger en ny produktionsanläggning i en gammal fastighet på A7-området, en anläggning som också ska bli en attraktion och en restaurang. Hade det inte varit bättre än de fortsatt satsa på landsbygden?

Det vittnar, tycker jag, om hur infekterad intressekonflikten mellan stad och land är, när frågan överhuvudtaget infinner sig. När gotländska företag vågar och växer, när entreprenörskap och passion skapar nya verksamheter som berikar ön på alla tänkbara sätt, så borde den första känslan, den automatiska reaktionen, vara en ogrumlad men ändå ofiltrerad glädje.

Ett företag måste få utvecklas på sina egna villkor. Det kan innebära olika lokalisering i olika utvecklingsfaser. För ett litet nystartat bryggeri kan det innebära Barlingbo. När byggeriet växer ur sina första kopparpannor och vill etablera publika sidoverksamheter men anknytning till bryggningen, då kan det innebära en ny anläggning i Visby. Ytterligare satsningar ännu längre i framtiden (nu spekulerar jag fritt) kanske görs i Barlingbo igen, för att stärka anknytningen till ursprunget och varumärket.

De entreprenörer som känner sig förhindrade att fatta den typen av beslut, har också lagt hämsko på sina egna utvecklingsmöjligheter.

Barlingbo Bryggeri förblir ändå ett föregångsexempel för alla som funderar på att starta nya företag på den gotländska landsbygden, för en marknad som kan vara mycket större än Gotland. Och sådana förebilder behövs, för även om enskilda företag utvecklas enligt sina egna förutsättningar så är det samtidigt oerhört viktigt att det finns både förutsättningar och tillförsikt nog på hela Gotland, för att nya företag ska uppstå. De dyker inte mystiskt upp som svampar ur jorden, utan skapas av människor som vill och kan.