Debatt Gotlands Folkblad Jag ska inte sticka under stol med att jag varit besviken på socialdemokratisk politik de senaste åren, vilket inte minst ledande socialdemokrater på Gotland säkert har gnisslat tänder över. Jag tycker att Socialdemokraterna gått för långt åt mitten där det redan är väl trångt.

Med dåliga opinionssiffror, som för all del har blivit något bättre den senaste tiden, har kanske Socialdemokraterna också insett det, både lokalt och centralt.

Som jag skrev i debattartikeln den 31 augusti finns det ljusglimtar när den nya regionledningen uttalar sig positivt om en Fåröbro och att man vill utöka tillgängligheten.

Det är bara att hoppas att det blir verkstad av det hela och inte rinner ut i sanden som när Åke Svensson förordade ”Den gyllene triangeln” Slite – Kappelshamn – Fårösund. Eller när man först talade för att biblioteket skulle vara kvar vid Fårösundsskolan men sedan gömde den i en förrådsliknande byggnad som är svår att hitta.

Förhoppningsvis har man förstått att missnöjda väljare söker sig till andra partier. I norra Gotlands fall en del till det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna.

Likadant har det varit på riksplanet. Missnöje med för få reformer. Nu pekar budgeten i rätt riktning. Det orättvisa med den högre skatten för pensionärer tas bort.

Kunskapslyftet återinförs för snabbare matchning på arbetsmarknaden, skattereduktion på fackavgiften ger lite lägre skatt för de flesta, mer satsning på sjukvård och fler poliser, höjt barnbidrag med mera är klassisk socialdemokratisk politik.

När man dessutom har lyckats få bort underskottet på 60 miljarder kronor finns det utrymme för de här reformerna, till alliansens stora missnöje förstås. För de har ju alltid otur med konjunkturerna när de regerar medan Socialdemokraterna verkar ha tur.

Samtidigt kommer det besked om att Gotland ska få ett eget regemente. Oavsett om man är för eller mot upprustningen är det positivt för Gotland.

Dessutom har regeringens utredare Peter Larsson föreslagit, förutom de redan utlovade 100 miljonerna kronorna till bland annat vägförbättringar på länsvägarna 147 och 148, att ytterligare 20 miljoner ska gå till Slites hamn för upprustning till en reservhamn, vilket öppnar för färjetrafik österut. Vi får hoppas att regeringen nappar på det förslaget.

Även om man kunde önska mer är det i alla fall en bra grund och det kan ge lite mer hopp till främst norra Gotland.