Krönika Gotlands Folkblad Nationalistiska krafterna sprider i allt fler regioner och stater. Vi har nu i en månad bevittnat hur nationalisterna i Barcelona utmanat den spanska regeringen och vad som nu kommer att hända känns ovisst och oroligt.

Att släppa lös nationalistiska strömningar brukar vara svårt att få stopp på och oansvariga ledare kan driva en region i fördärvet med långvariga smärtsamma läkeprocesser.

Socialdemokratin i Västeuropa har sin del i nationalismens framfart runt om i Europa. De har inte levt upp till medborgarnas förväntningar och därmed fått minskat väljarstöd och högerextrema krafter har vunnit ny mark.

Människor vill ha rättvisa och jämlikhet men upplever inte att Socialdemokratin, som man sätter sin tillit till, lever upp till. Det är en farlig utveckling vi nu ser och alltfler oansvariga politiker utnyttjar situationen.

Jag minns när det i början på 70-talet drevs en kampanj för republiken Gotland. Det gjordes mynt och dekaler. Det var mest en rolig grej som ebbade ut men kunde ha blivit något annat om någon politiker tagit över, än de som gjorde det för att det var kul. Det fanns ett missnöje med Palmeregeringens hantering av Gotlandsfrågor och att nybildade Gotlands Kommun hade det svårt ekonomiskt i början.

Att Gotlandshem säljer av en del av sitt bostadsbestånd är bara en naturlig del för ett fastighetsbolag att rusta för nybyggnation och stabilisera ekonomin. Gotlandshem har sålt av fastigheter tidigare på 80-talet för att kunna bygga nytt och stabilisera ekonomin. Jag har inte hört några särskilda klagomål från hyresgästerna som då fick nya hyresvärdar, jo inledningsvis.

Klart att det alltid finns en oro, som Vänsterpartiet utnyttjar för eget syfte, men så även i detta fall så kommer det att bli fortsatt bra för hyresgästerna. Gotlandshem får en stabilare ekonomi och kan fortsätta bygga nytt vilket är en av deras huvuduppgifter utan att riskera bolagets långsiktiga ekonomi. Gotlänningarna får ett bostadsbolag som är beredd att ta över på samma villkor för hyresgästerna som med Gotlandshem.

Vi får ytterligare en stor seriös hyresaktör på Gotland som vill bygga nya hyresbostäder. De som kommer att förlora på det här är Vänsterpartisterna som framstår som oseriösa politiker.

Är lite trött på ständiga väljarundersökningar som basunerar ut olika vinnare och förlorare under samma mätperiod.

Tidskriften Dagens Samhälle sammanväver alla opinionsinstitut och de ger än bra sammanhållen bild av trenden i svensk politik och den visar tydligt att Socialdemokratin steg för steg återtar förlorad mark och att alliansen byter väljare inom sitt block samt att nationalistiska Sverigedemokraterna förlorar till S och M.