LEDARE GOTLÄNNINGEN Ganska obemärkt har Internationella Vegandagen, World Vegan Day, 1 november, förflutit. Men kött är fortfarande relativt ohotat som primär proteinkälla. Dock, av olika anledningar, ej helt okontroversiellt som föda. Men vi kommer bli mentalt utmanade om vi bara blickar lite längre framåt.

Att en grisbonde blir vegan på grund av samvetskval inför hur uppfödning och slakt går tillväga (AB 1/11), ger inga direkta svallvågor av existentiella huvudbryn för resten av grisbönderna.

Men, att ifrågasätta arbetsmetoder och ersätta dem som känns förlegade, är alltid bra, inom alla branscher. Debattörens känsla att det till slut enbart handlade om ekonomisk vinst, kan nog gälla de flesta företagare någon gång. Men, den före detta grisbondens nya verksamhet – grönsaksodling – är det bättre som bonde att satsa på det för framtiden, än på levande råvaror?

Steget att gå från kött till vegetarisk kost någon dag i veckan är relativt smärtfri. Men ändå pågår det ett oerhört omfattande och intensivt arbete för att vi ska öppna våra sinnen och se även småkryp som mat. Är det verkligen så enkelt som amerikanska Cnet nyligen skrev – bara gilla läget, du kommer att äta syrsor?

Runt om i Europa driver starka krafter på för att insekter ska hamna på våra tallrikar. Enbart tanken på detta kan trigga kräkreflexen hos de flesta. Men flera år har det pågått en strävan för att få fram trovärdiga lösningar på världens matproblem.

Klimatförändringarna har omkullkastat otal planer på grödor som skulle odlats för att tillgodose global hungersnöd. Insekter har då blivit det starkaste förslaget som bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, ställt sig bakom.

Är vi verkligen redo för att börja mumsa i oss insekter? Om det är köttet som är problemet gäller det istället att byta ut delar av denna uppfödning mot effektiv grönsaksodling i exempelvis vertikalodlingar eller andra alternativ som tar vara på odlingsarealer på bästa möjliga sätt.

Att ställa om till grönsaksodlare har enligt debattören, Gustaf Söderfeldt, numera veganbonde, varit enkelt, och dessutom lönsamt. Alltså även möjligt för fler.

En frågeställning som ökar i relevans och i takt med att allt fler restauranger startas med insekter på menyn, är om föda enbart ska handla om näringsinnehåll, eller om vår mat även ska spegla andra aspekter.

Klarar vi exempelvis av att se insekterna kräla runt innan de tillagas, eller blir det, som med kött – vi äter det, men helst utan vetskapen att köttet tillhört ett levande djur innan.

Sett till proteininnehållet är insekter inte att förakta om vi ser till hur små ytor eller vilka resurser som krävs för att föda upp dem. Även sett till klimatpåverkan. Men avsett den etiska aspekten av att äta tidigare levande varelser?

Handlar det om djurens bästa, människans bästa, eller kanske till och med om vår gemensamma överlevnad, på bästa sätt? Det sistnämnda borde kanske vara överordnat alla annat.

Med tanke på det pågående flödet av nyhetsartiklar om ätbara insekter kommer vi inom en snar framtid även se dessa på menyer i Sverige. Det kommer bli hippt och glamoröst. Men att de ska utgöra ersättningen för kött? Nej. Då finns det mycket bättre alternativ.