Gotlands Allehanda Moderaternas nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard: Är en sammanhållen miljö- och hållbarhetspolitik ett grundläggande krav på en seriös politisk aktör från väljarna i dag?

– Ja, det tycker jag och vi har tagit alldeles för lite plats på det området. Och det har lett till att Miljöpartiet i stor utsträckning har fått definiera vad som är bra miljöpolitik. Det har varit väldigt skadligt. Det har inte alls ställts samma krav på miljöpolitik som på andra politiska områden vad gäller exempelvis ekonomisk hållbarhet. Jag kommer ju från skatteutskottet och vår inställning är att man måste ta ansvar för skattebetalarnas pengar, det är lika viktigt på miljöområdet. Tilltron till skattesystemet är inte given utan måste värnas.

Din ingång är alltså att låta den moderata ideologin få genomslag också inom miljöpolitiken?

– Precis. Det är som att vi har trott att det krävs några nya angreppssätt på miljöområdet, men det gör det inte alls. Tvärtom. Därför är det synd att vi har haft så dåligt självförtroende i de här frågorna. Ju mer jag tittar på det, desto tydligare blir det att det är just de moderata kärnvärdena som krävs om vi ska fixa det här.

Vilka värden är det Moderaterna ska bygga sin miljöpolitik på? Vad skiljer den från den rödgröna politiken?

– Äganderätten har alltid varit central för oss. Vi vet ju att när människor faktiskt äger något så tar de också bättre hand om det. Detta måste man ha med sig även i miljöpolitiken. Tron på innovationer skiljer oss också från vänstern. Vi löser inte morgondagens problem enbart genom att använda gårdagens innovationer mindre. Jag brukar ta Earth Hour som exempel. Det handlar ju till stor del om att bortse från en uppfinning som likt få andra har drivit människans utveckling i en väldigt positiv riktning och bidragit till alltifrån förbättrad hälsa till minskade utsläpp.

– Ett annat grundläggande moderat element är ju tron på marknadsekonomins krafter. Men också konsumentmakt och tron på människan. Konsumenter med god tillgång till information kan påverka väldigt mycket.

Du har angripit miljöminister Isabella Lövin (MP) rätt hårt för hennes angrepp på konsumtion och resor. Spelar vår livsstil ingen roll?

– Jo, det är klart att de gör. Felet ligger i att se konsumenterna som en belastning snarare än som en tillgång. Hon blundar helt för de riktigt stora utmaningar vi står inför om vi ska nå klimatmålen. De är ambitiöst satta och ska vi ha någon som helst möjlighet att nå dem måste vi ge oss på de riktigt stora utmaningarna och det är transporterna och basindustrin. Det är klart att konsumtionsvanor driver de här områdena till viss del. Men jag är helt övertygad om att en upplyst konsument kan påverka utvecklingen positivt. Vi har sett det på område efter område.