GOTLÄNNINGEN C-DEBATT Jag har den stora förmånen att var projektsamordnare för Svenskbyprojektet som jobbar med Zmijivka i Ukraina. Detta kommunala partnerskap är inriktat på ett utbyte av kunskaper kring demokrati, jordbruk och turism.

Mellan den 9-16 september var vi elva personer från Region Gotland som var i Gammalsvenskby och genomförde utbildningar i dessa tre ämnen. Allt är till 100 procent finansierat av ICLD, som i botten består av Sida-pengar. Jag är tacksam att få uppleva hur vi bokstavligen berikar deras utveckling av sitt samhälle. De ligger cirka 50 år efter i sin utveckling jämfört mot Sverige. Vi försöker att lära ut vilka misstag vi gjort genom åren, så att de inte behöver göra om dem.

Jag har aldrig mött en mera kunskapstörstande grupp av vuxna människor. De 50 personer som vi utbildade är så tacksamma för den kunskap vi kan dela med oss av. För oss gotlänningar är tidsresan 50 år tillbaka i tiden väldigt nyttig att göra, det ger insikt om vår egen utveckling och vår egen standard som vi tar för given i dag.

Denna upplevelse önskar jag att många fler fick uppleva, det ger perspektiv på livet!

Återigen diskuterade vi sjukvårdens styrning och ledning på Gotland i regionfullmäktige i måndags. Den samlade oppositionen krävde i en gemensam motion bland annat att en extern genomlysning ska ske för att komma tillrätta med ekonomin som fortsätter att visa på stora underskott.

Prognosen för 2017 pekar på 40 miljoner minus, trots att vi sköt till hela 109 miljoner kronor vilket innebär ett tillskott på 7,13 procent på ett enda år! Men tyvärr så verkar den sittande rödgröna majoriteten vara helt immun mot förslag som kan hjälpa till att förändra situationen, de verkar tyvärr till stora delar sakna krisinsikt! Detta trots att det samlade underskottet för hälso- och sjukvårdsnämnden under fyra år, 2014 till 2017, är gigantiska 280 miljoner kronor! Sjukvården är med stormsteg på väg att bli regionens egen gökunge, som puffar ut all annan kommunal verksamhet ur boet. Det är hög tid för ett annat ledarskap för den gotländska sjukvården!

Geabs beslut att stoppa all nyanslutning av förnyelsebar, efter Svenska kraftnäts abrupta beslut att stoppa planerna på en ny elkabel till Gotland, var för mig väntat. Geab följer bara ellagen som tydligt prioriterar en säker elförsörjning. Läser också med förvåning att Energimyndighetens generaldirektör säger att målet är att Gotland ska klara sig utan fastlandsförbindelse om 20 år. Jag frågar bara, varför då? Varför ska Gotland begränsas till att bara leverera förnyelsebar el till sig själva samtidigt som hela Europa behöver göra en gigantisk omställning av sin energisektor? Förnyelsebar elproduktion kräver mera kablar – inte mindre!

Till sist vill jag uppmana alla centerpartister att nominera kandidater till riksdagslistan. Era röster behöver vara på expeditionen senast den 2 oktober för att bli en del av nomineringen. Jag har aldrig upplevt tidigare att vi haft så många kompetenta kandidater som inför denna nominering, det bådar gott inför valet 2018!