LEDARE GOTLÄNNINGEN Regionens ekonomi går som tåget. Den kritik och de orosmoln som målas upp av ”oppositionen och andra ledarsidor” är enbart politisk retorik och försök att svartmåla majoriteten.

Ungefär så skrev regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) på Gotlands Folkblad häromdagen.

Andra ledarsidor än den som numera till och med öppet roddas av öns politiska ledning (socialnämndens ordförande Håkan Ericsson) köper inte detta skönmålande rakt av.

Inte heller har i vart fall jag nån ambition att försöka svartmåla regionens ekonomi. Det ser bra ut just nu.

Allt annat hade dock varit en fullständig katastrof på toppen av en högkonjunktur.

För den som studerar de dokument som beskriver regionens ekonomi och prognoser framåt framgår det snart att det finns alternativ till Meit Fohlins lugna konstaterande att det ekonomiska utfallet efter delår 2 ”visar överskott om 176 miljoner kronor och nämnderna gör också plus”. Det är en korrekt beskrivning av plus och minus just nu i ”kassaboken”.

Gör man som man brukar, det vill säga justerar resultatet utifrån det man vet kommer till efter hand, och drar ut en prognos för året, blir det lite andra siffror.

Då visar prognosen för nämnderna på ett samlat underskott på -26 miljoner kronor jämfört med budget: Hälso- och sjukvårdsnämnden (-40), socialnämnden (-27) och byggnadsnämnden (-1 ) övriga nämnder räknar med överskott.

Det är fakta och inte en åsikt, för att citera Meit Fohlin.

Nettokostnadsökningen ser också bra ut om man gör ett nedslag i nuläget. Nettokostnaderna ökar med 2,7 procent medan intäkterna ökar 4,9. Men även här blir det andra siffror när man lyfter blicken mot ett prognostiserat resultat för året. Då pekar det mot att kostnaderna kommer att öka med 5 procent medan intäkterna alltså ligger på 4,9.

Vidare vill Meit Fohlin och andra socialdemokrater ge sken av att oppositionen nu i elfte timmen i ren desperation kastar in ett sparbeting på 50 miljoner kronor för att uppnå sitt förslag till budget. De borgerliga partierna har dock under hela sin tid i opposition hållit fast vid att det som regionens krisgrupp och tjänstemän gemensamt kommit fram till behöver göras för att värna välfärden framåt, också måste genomföras.

Förutom det förmodligen sverigeunika i att en ledande politiker får en ledarsida som plattform, lanserades ännu en lokal nymodighet nyligen med anledning av budgetprocessen.

Efter regionstyrelsens sammanträde redovisades budgeten vid en presskonferens, precis som vanligt. Det ovanliga var att budgeten var rikligt illustrerad med partiloggor i form av rosor, nejlikor och maskrosor.

Det kan tyckas som en detalj att kommentera men detaljer och formalia är viktiga.

När en budget är klubbad är det regionens budget, inte enskilda partiers, hur man än röstat och agerat och agiterat för andra förslag innan beslutet fattas. Som majoritet leder du alla, inte bara dina egna partier.

Jag tycker att detta sammantaget beskriver en majoritet som har vissa problem med sin självbild.