GOTLÄNNINGEN Ladda ner en app - sen är du småföretagare. Centerpartiets förslag borde utredas omedelbart.

När ett parti föreslår en ny anställnings- eller företagsform ska man dra öronen åt sig.

I de flesta fall rör det sig bara om ytterligare en subvention som syftar till att göra svaga grupper billigare att anställa, eller att få upp statistiken för nystartade företag. Stefan Löfvens traineejobb eller den första Alliansregeringens nystartsjobb är två exempel på mer eller mindre verkningslösa satsningar.

Centerpartiets idé om ingångsföretag är dock ett undantag. Förslaget innebär att den som vill starta ett företag kan ladda ner en app till sin mobiltelefon och genomföra en enkel registrering.

Därefter kan försäljning av varor eller tjänster genomföras. Betalning sker i mobiltelefonen, och en skatt på 25 procent av omsättningen dras automatiskt.

Företagaren behöver inte betala in moms, egenavgifter eller inkomstskatt.

Eftersom skatt betalas på den faktiska omsättningen (upp till 250 000 kr) behöver man inte heller beräkna någon preliminärskatt. Liknande företagsformer finns bland annat i Frankrike, Tjeckien och Österrike.

Den som någon gång startat eller drivit företag inser vilken frisk fläkt förslaget är.

Regelverk, deklarerande och skattebetalande är även efter förenklingar allt för betungande.

Som med de flesta reformer inom arbetsmarknad och företagande finns det frågetecken.

Stannar kostnaden för staten vid 600 miljoner, som Centerpartiet beräknar? Är schablonen på 25 procent för lågt satt? Blir företagsformen ett sätt för befintliga näringsidkare att skatteplanera? Allt sådant får vidare utredning titta närmare på.

Men ingångsföretag har potential att sänka trösklarna till företagande, att låta entreprenörer känna på marknaden och testa sina idéer till låg risk.

Många med utländsk bakgrund som idag står utanför arbetsmarknaden har vana av egenföretagande och skulle kunna dra nytta av företagsformen.

Dessutom finns många nyanlända med kortare utbildning än de flesta svenskar, som skulle gynnas av möjligheten till enkla jobb. Där är Sverige idag sämst i EU.

Att testa sin idé, komma igång med att tjäna pengar och att bidra till samhället borde inte vara svårare än såhär. Utred ingångsföretag med en gång.