Ledare Gotlands Folkblad Vad är en lögn och när kan man påstå att någon ljuger? Jag blir emellanåt anklagad för att ljuga i de kommentarsfält som finns på Helagotland.se. Det är där mina ledare och debattartiklar publiceras för de som läser tidningarna på dator, mobil eller läsplatta. När jag reagerar på kommentaren om att jag skulle ljuga, vilket blir mer och mer sällan, så brukar jag be om exempel, men de lyser oftast med sin frånvaro. Vilket är en av orsakerna till att jag mer och mer sällan reagerar.

Så vad är då en lögn? Vi tar liknelsen med det berömda glaset som är till hälften fyllt, eller till hälften tomt. Om glaset rymmer 50 centiliter så innehåller det 25 centiliter vätska och 25 centiliter luft när det är halvt. Det är fakta. Skulle någon påstå att det är 40 centiliter av något är det en lögn.

Men om jag säger att det är halvtomt, så stämmer det, precis som om någon istället påstår att det är halvfullt. Så om jag nu skulle anse att glaset är halvtomt så är det ingen lögn, oavsett om någon annan påstår att det är halvfullt.

Det är här den politiska debatten ska hålla sig. Diskussionen ska röra hur innehållet i glaset blivit 25 centiliter, och om det är bra eller dåligt. Vilken väg man ska gå, ska det fyllas eller tömmas? Med vad ska det fyllas? Hur fort ska det fyllas eller tömmas och hur mycket får det kosta?

Med de frågeställningarna får vi en bra debatt där saker belyses från, förhoppningsvis, många håll. Men när kommentarerna i kommentarsfälten mer handlar om att misskreditera blir debatten otroligt innehållslös och frågan förblir obesvarad.

Det dåliga debattklimatet får också följden att färre vill vara med, vilket bara gynnar de som inte vill ha någon debatt. De som påstår att de har yttrandefriheten på sin sida när de yttrar sig, men som samtidig vill begränsa den för de som inte håller med.

Färre deltagare i debatten får också följden att demokratin begränsas, vilket i sin tur leder till att klyftorna mellan politiker och medborgare ökar. Misstron mot politiker ökar då färre deltar i debatten.

Hur ska politikerna kunna få en bra bild av hur medborgarna vill se de framtida lösningarna på dagens problem när debatten inte finns? När frågorna inte längre stöts och blöts av fler människor och på fler nivåer i samhället. Visst kan politikerna vara ut mer bland medborgarna, men varför ska de fantastiska hjälpmedel vi har i de sociala medierna inte kunna användas?

Problemet är också att det inte är alla som har tystnat. De som gör vad de kan för att minska de konstruktiva debatterna, ger sin egen röst ett allt större utrymme. Deras yttranden ses och hörs allt mer.

Hur kommer det att se ut när alla andra tystnar? Vilkas åsikter blir det då som politikerna har att förhålla sig till? Vilka beslut kommer då politikerna att ta? Det som de flesta vill se eller det som framförs av dem som hörs mest?

Så kära läsare, våga ta debatten där du finns. På jobbet, på släktträffen eller bland kompisarna, men också på de sociala medier du använder. För om inte du gör din röst hörd, kommer andra att använda din tystnad.