Krönika Gotlands Folkblad I onsdags fick vi då regeringens förslag till budget inför 2018. Oppositionen grinar illa och det som är deras, enligt mig, dummaste gnäll är att budgeten är spretig.

Det är just så en budget, som ser komplexiteten i ett samhällsbygge och medborgares alltför olika förutsättningar, ska se ut – då behövs en budget som tar höjd för det och reformer som leder till bättre förutsättningar och ökad trygghet för fler.

Det ser vi nu med reformer för 40 miljarder kronor till barnfamiljer, ensamstående, långtidssjuka, pensionärer, studenter och samhällsbygge.

Ett annat oppositionsargument är att det spenderas för mycket. 40 miljarder kronor går till att betala av på statsskulden. Den blir lägre än den varit sedan 1970-talet.

Märkligt argument då vi också måste minnas allianstiden. De lånade 15 miljarder kronor trots att de redan hade 45 miljarder i underskott inför valet 2014 – för att sänka skatterna en 5:e gång… Ansvarsfullt?

100 miljoner kronor ytterligare landar i Gotländsk välfärd om vi lyckas ta del av riktade insatser. Det är bra alltihop även om jag hellre hade sett att mer var generella statsbidrag som vi kunde välja hur att använda utifrån lokala behov och satsningar.

På ön är det mycket spännande på gång. Vi sätter igång med två viktiga insatser för landsbygdsutveckling nu. Det ena är ju projektet kring Norra Gotland där vi i samverkan med Uppsala universitet kommer att göra analys av förutsättningarna för utveckling och tillväxt framgent, och vi ska givetvis också involvera medborgare och aktörer i bygden.

Analysen blir en viktig grund för att sedan anpassa insatser så att vi får störst effekt.

Nästa viktiga landsbygdsutvecklingsprojekt är Landsbygd 2.0. Gotland har som en av 10 kommuner fått del av medel från Tillväxtverket i ett projekt som heter Attraktionskraft och Tillväxt. I det projektet har vi i majoriteten nu valt väg. När vi reste runt på Serviceutbudsturné upplevde vi på nära håll det otroliga engagemang som finns över hela ön. Min bild av att en vill vara med och bidra stärktes. I Landsbygd 2.0 vill vi nu ta tillvara den viljan!

Här ska vi testa ett arbetssätt där bygden tillsammans prioriterar och hittar fram till sådana insatser som just där kommer till nytta med gemensam insats.

Här är alltså målet att idéerna och kraften finns lokalt och Region Gotland jobbar ihop med det lokala utifrån det. Vi vill testa nya arbetsformer och komma igång med IOP – Ideellt Offentligt Partnerskap på riktigt.

Vi har jobbat ihop med GUBIS här och de har valt tre områden där vi sätter igång nu – Fårö, Östergarn och Hemse. Hur det går, ska vi sedan berätta i januari! Så spännande att ha ett konkret, snabbt och tydligt projekt för att stärka det lokala och hitta arbetssätt för samverkan på riktigt!