LEDARE GOTLÄNNINGEN Stoppa klyvningen av Sverige. Det är mottot som genomsyrar alla Centerpartiets aktuella politiska förslag. I och för sig inget nytt, decentraliseringstanken känns igen sedan decennier, ord som ”Stad och land – hand i hand” är gamla kända kärnvärden för partiet.

Men i dag ser vi nya klyftor växa fram. Samtidigt som urbaniseringen fortsätter och i hög grad ännu utgör grunden för centerpartistisk politik.

Framför allt växer klyftan mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. Här behövs grundläggande reformer och ett helt nytt sätt att angripa problematiken.

En gymnasieutbildning är inte längre en enkel biljett till arbetsmarknaden. Många kommer aldrig att nå dit. Tröskeln är hög när man behöver lära sig ett språk och förstå den svenska samhällsstrukturen så som är verkligheten för många nyanlända.

Det hjälper inte ens att ha en kvalificerad utbildning eller yrkeserfarenhet när våra system är så hårt styrda av regelverk som inte är anpassade för dagens verklighet och som sätter käppar i hjulet på ibland helt absurda sätt.

Eftertraktad arbetskraft tvingas lämna Sverige för att nån haft för lite semester eller bor för trångt enligt regler som ingen annan behöver leva efter. Från regeringen kommer inga förslag för att motverka utvecklingen men efter påtryckningar från Centerpartiet verkar det dock som en lösning är på gång.

Regeringspartierna plus Vänsterpartiet ställer sig positiva till Centerpartiets förslag om lagändring för att stoppa de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare. Förslaget ska nu ut på en snabb remissrunda förhoppningen är att en helhetsbedömning ska vara på plats redan 1 december.

På Centerpartiets stämma ska nu politiken formas för att utgöra grunden för konkreta politiska förslag. Partiledaren Annie Lööf kunde dock redan på stämmans första dag presentera en storsatsning på järnvägsnätet där man vill satsa fyra miljarder mer än regeringen, både på de större linjerna men även en destinerad satsning på det finmaskiga järnvägsnätet och de lokala och regionala tågen.

Vid en presskonferens fick Annie Lööf också frågor om samarbetet mellan de borgerliga partierna och hur hon ser på att hon och hennes parti anklagas för att vara den som ”saboterar” Alliansen.

Alliansen är ju i mångt och mycket en C-bebis. Det var på Maud Olofssons initiativ som den skapades och Centerpartiet har utan tvekan varit Alliansens kanske mest lojala förälder. Även när det gått partiet emot och man hamnat i skottgluggen.

Det rådde heller ingen tvekan i Annie Lööfs svar att Centerpartiet vill växa och få mer inflytande, men att man vill det tillsammans med Alliansen.

Hon var tydlig med att man kommer att rösta nej till Stefan Löfven efter valet om läget inte förändras. Man kommer inte att släppa fram nuvarande regering en gång till.

Annie Lööfs inledningstal på stämman präglades av ambitionen om ett ansvarstagande ledarskap, framtidstro och att Centerpartiet aldrig kommer att vika ner sig mot antidemokratiska krafter utan stå upp för mångfald och demokrati.

Det sistnämnda belönades med talets längsta och varmaste applåd.