Ledare Gotlands Folkblad Under gårdagen rapporterade SVT nyheter att stora vårdbolag som hyr ut bland annat läkare rundar landstingens upphandlingar. De höga kostnaderna för hyrpersonal som landstingen har, har lett till att många landsting ställt tuffa krav i upphandlingarna med hyrbolagen.

Kraven från landstingen i upphandlingsunderlagen och konkurrensen mellan hyrbolagen har lett till betydligt lägre kostnader för landstingen. Men nu har hyrbolagen hittat ett nytt sätt att dränera landstingen på våra skattemedel.

Hyrbolagen skapar dotterbolag och när landstingen skickar offerter till moderbolaget, som de har avtal med rimliga kostnader med, om att de vill hyra läkare, får de svar från dotterbolaget som saknar avtal med landstinget och som därmed kan ta ut högre hyrpris.

Landstinget sitter i kläm då de är i behov av läkare för att kunna ge den sjukvård som krävs. Det här liknar bedrägeri. Först lägger man anbud och skriver kontrakt på hur samarbetet ska fungera, där det bland annat skrivs in att hyrbolaget ska ha förstatjing på de hyruppdrag landstinget behöver, och sen går de runt avtalet och erbjuder läkare till högre pris genom sitt dotterbolag.

Jag blir upprörd. Är underlagen för upphandlingarna för tuffa så borde hyrbolagen inte lämna något anbud. Är det däremot bara pengarna man är ute efter, att kunna tjäna så mycket som möjligt på oss skattebetalares bekostnad, då är det dags att begränsa den möjligheten.

När hyrbolagen svarar på kritiken skyller de genast ifrån sig på läkarna. Det är läkarnas extrema löneanspråk som gör att de inte vill ställa upp på de ersättningar som ramavtalen ger. Hyrbolagen har med andra ord förhandlat till sig avtal som de inte själva kan bära. Läkarna har också insett sitt marknadsvärde då läkarbristen är stor. De mest giriga knyter sig inte heller till ett bolag, utan till flera. Bolag som då tvingas konkurrera om samma läkare. Smart ur en kapitalistisk vinkel, men förödande för samhället.

I ett av SVT Nyheters reportage i ämnet ger Konkurrensverkets expert Leif Nordqvist sin syn på det hela. Han menar att citat ”Landstingen måste fokusera mer på leverans och kvalitet än på pris”.

Det ska alltså vara landstingens fel att de konkurrerande bolagen lägger sig så lågt i pris att de sen inte kan leverera? Visst kan man ge landstingen en känga om de fokuserar för mycket på priset, jämfört med leveranssäkerhet och kvalitet, men är det verkligen så upphandlingsunderlagen sett ut? Och hade det spelat någon roll om de valt ett hyrbolag som varit dyrare, när läkarna ändå verkar välja det mest lukrativa uppdraget?

Vinster i välfärden kan återigen ifrågasättas och återigen med riktigt bra argument. När kapitalister, utan tanke på vad deras jakt på snabba cash gör för vårdtagare, aktivt gör allt för att öka sina vinster blir det bara fel. Sjukvården har verkligen utmaningar med ökande kostnader.

Jag kan köpa och tycker det är fantastiskt att en del av de ökande kostnaderna beror på att vi överlever svåra sjukdomar längre. Jag kan köpa att kostnaderna för mediciner blir dyrare, då de samtidigt blir bättre och därmed används längre då patienterna lever längre.

Men jag kan aldrig köpa att kostnaderna går upp på grund av extrema lönekrav från redan välavlönade grupper.