Inger Harlevi är djupt involverad i två problemärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämnden i går. Och ärendena liknar delvis varandra. I båda fallen framträder Inger Harlevi i minst två olika egenskaper, i en olycklig sammanblandning av roller.

Nämnden fick i går en muntlig dragning av de revisorer som granskat Kammarmusikveckan. Den goda nyheten är att det inte förekommit några ekonomiska oegentligheter. Vidare anser revisorerna att underskottet inte är så stort och att Roxy på många sätt lyckats bra som arrangör.
Men annars kommer revisorerna med kritik som, om än i olika hög grad, träffar samtliga inblandade parter. Det finns inga avtal. Det finns inga överenskommelser som gör att det går att fastställa ansvarsfördelning nu när veckan genererat ett underskott på 212 000 kronor.

Ironiskt nog är detta något av en räddningsplanka för Harlevi.
Men samtidigt går det inte att komma ifrån att hon bär det största ansvaret för oklarheterna och för att det inte finns några avtal. Det var Inger Harlevi som annekterade Kammarmusikveckan för Kultudralens räkning vid ett möte för festivalens intressenter i september 2008. Kultudralen, vars ordförande Jan Lundgren förnekat allt ansvar.
När sedan Roxy fick uppdraget att genomföra veckan så var det Inger Harlevi som aldrig hörsammade Roxys upprepade böner om ett avtal.

Kultur- och fritidsnämnden drar lärdomen att slika arrangemang måste skötas mer professionellt och med skrivna avtal.
Jodå. Men jag har ett annat förslag. Kammarmusikveckan drevs av eldsjälar i 23 år. Säkert inte problemfritt, men de problem som uppstod löstes. Det 24:e året skred kultur- och fritidsnämndens ordförande in för att ordna upp allt. Lärdom för eldsjälar: blanda inte in kommunens företrädare alltför djupt i verksamheten och låt dem för allt i världen inte ta över.

Den andra kökkenmöddingen på nämndens föredragningslista i går var konsultuppdraget. Arbetsgruppen för kulturellt samarbete i Östersjöregionen, där Harlevi först var ordförande, gav ett utredningsuppdrag värt 150 000 till en stiftelse som kontrolleras av Inger Harlevi och Lennart Koskinen (som också sitter i arbetsgruppen). Finansiär? Kultur- och fritidsnämnden där Harlevi är ordförande.
Senare har GA avslöjat att stiftelsen inte godkänts som en stiftelse av länsstyrelsen i Stockholm.

Nämnden beslutade i går att ärendet ska tas från "stiftelsen" och överlämnas till ledningskontoret, där det finns personal med uppdraget att sköta internationella relationer. Det ökar väl inte precis mina tämligen lågt ställda förväntningar på att just detta uppdrag ska leda till att Gotlands ställning som mötesplats för kulturer ytterligare ska stärkas, men det är åtminstone ett uppdrag utan etiska komplikationer.

En egendomlighet är att kultur- och fritidsförvaltningens chef Lars Danielson, som antagligen var tveksam till upplägget, rådfrågade kommunjuristen. Som gav klartecken! Det var hjälp till självstjälp. Att ge uppdraget till Harlevi via en stiftelse var lagligt, men verkligen inte lämpligt.

Kan Inger Harlevi sitta kvar? Det verkar så. Jag gjorde en sökning på internet på "Harlevi+avgå", och det avgångskrav jag hittade var när Inger Harlevi för snart fyra år sedan krävde att Rikstrafikens generaldirektör Staffan Widlert skulle avgå.
Men det är knappt sex månader kvar till valet. Inger Harlevi står högt på Moderaternas listor till både riksdagen och kommunen. Någon måste inpränta gehör i en driftig person som verkar tondöv för hur en förtroendevald person kan arbeta.