Ledare Att två parter i en förhandling beskriver vad som hänt på olika sätt betyder inte att den ena har rätt och den andra fel.

Men när majoriteten i fullmäktige förklarar att en företagare agerat oseriöst i en avgörande förhandling för Romabadets framtid, då gäller det att ha på fötterna. Jag vill påstå att fötterna var ganska tunt klädda när så skedde under gårdagens sammanträde i regionfullmäktige.

Inte bara beskrevs företagarens bud som oseriöst, det beskrevs också rent innehållsmässigt utan att företagaren var där och kunde försvara sig. Det var Björn Jansson (S) som valde att återge andrahandsinformation om vad entreprenören som erbjudit sig att köpa och rusta Romabadet, skulle ha krävt i förhandlingen med regionen.

När detta var gjort kunde lyckligtvis några andra ledamöter ge företagarens version av vad som hänt, efter att de fått denna av honom själv.

Här nedan kan ni läsa att Gotland åter tappar i rankningen av öns företagsklimat.

Exemplet ovan kan nog ses som en ganska bra illustration till varför vi ligger och skvalpar i bottenskiktet av landets kommuner när det handlar om hur företagare upplever klimatet för att driva företag.

Diskussionen ägde rum med anledning av en motion från Anders Larsson (C) där man krävde att förhandlingen med entreprenören skulle återupptas för att utreda alla möjligheter att kunna öppna Romabadet igen.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhag (S) förklarade att om Centerpartiet ville ha badhus i anslutning till alla skolor på Gotland var de välkomna att visa var dessa pengar skulle tas.

På tal om att vara seriös.

Majoriteten med stöd av Moderaterna röstade ner motionen. Ett tydligt besked att viljan saknas för att ens försöka rädda Romabadet.

Mer upplyftande var att en förkrossande majoritet av fullmäktiges partier står bakom att Gotland ska stå för en fungerande och tydligt definierad integration av nyanlända. 70 av fullmäktiges 71 ledamöter står bakom strategin, bara vilden Hannes Müller var emot.

På direkt fråga om detta även var SD:s linje kom dagens överraskning till svar. Eva Pettersson (SD) äntrade talarstolen, tog avstånd från både Hannes Müller och hans uttalanden och förklarade att den enda synpunkten de två gotländska SD-ledamöterna hade var att de tyckte det var fel att vänta med svenskundervisning tills det finns beslut om uppehållstillstånd.

Att sverigedemokrater vill gå längre än vad lagen säger för en ökad integration är en riktig skräll.

Debatten kring sjukvården blev precis så förutsägbar som man kunde förvänta sig.

Majoriteten räknar upp åtgärd efter åtgärd som sedan länge varit igång. Oppositionen påpekar att när resultaten uteblir hjälper det inte hur mycket man än säger sig ha gjort.

Trots tillskott på 277 miljoner de senaste fyra åren har vården sammantaget ändå gått med underskott på 280 miljoner under samma tid.

Om man anser att allt beror på att vården är underbudgeterad får man lägga en budget man tror på och avser att följa.

Om man menar att det inte går att påverka vårdens ekonomiska resultat får man helt enkelt ge upp och låta nån annan försöka.