Gotlands Allehanda "Kapitalister dränerar sjukvården" var rubriken för Erik Franssons ledare på Folkbladets ledarsida i GT i går. Jo, det är den typen av vokabulär som brukar användas när företagande ska misstänkliggöras. "Kapitalismen" är ett skällsord som slår mot alla de företag som försörjer landet.

Erik Fransson skrev om de bolag som hyr ut personal till Sveriges landsting och kommuner. Vad han inte skrev om är hur det kan komma sig att landstingen och kommunerna behöver dessa bolag.

Varför misslyckas landstingen med att rekrytera de läkare och sjuksköterskor som de behöver? Varför är landstingens verksamhet så ineffektiv att vi har brist på exempelvis läkare trots hög läkartäthet jämfört med andra länder?

Att landstingen behöver så mycket inhyrd personal är ett problem för kostnaderna och för kontinuiteten och därmed kvaliteten i verksamheten. Att landstingen på grund av dåliga upphandlingar låter sig pungslås på en överhettad hyrmarknad visar hur stora problem de har.

Oavsett var man tycker om hyrbolagen så är deras existens framförallt ett symtom på problemen inom den offentliga vården. Det är genom att reformera eller privatisera sin egen verksamhet som landstingen kan minska behovet av hyrbolagen. Vad som händer om en rödgrön regering får för sig att olagligförklara hyrbolagen vågar jag inte tänka på.