Gotlands Allehanda Efter Uppdrag Gransknings reportage om den så kallade paradisläckan gick Socialdemokraterna till frontalattack. Budskapet var tydligt: Det är allas uppgift att skatta så mycket som det är lagligt möjligt och dessutom i Sverige. Det hade verkat mindre hycklande om partiet också hade haft en åsikt kring att utrikesminister Margot Wallström under sin tid som EU-kommissionär valde att inte betala skatt i Sverige. Det är helt lagligt, man kan välja att bara betala den relativt timida EU-skatten vilket Wallström också gjorde. Regeringen har anklagat alla andra som valt att minska sin skattebörda för kraftigt bristande moral. I konsekvensens namn måste detta även anses vara regeringens uppfattning om utrikesministern.