Gotlands Allehanda Om inte rektorn ger första prioritet åt elevernas utbildning, vem ska göra det? Det är säkert inte populärt i alla läger när Högbyskolans rektor bryter med traditionen och låter eleverna gå en hel istället för en halv skoldag på Hemse Stortorgdag i dag. Men jag tycker att Helena Jungenstams beslut är både modigt och riktigt. Modigt, eftersom det utmanar en etablerad ordning som har sina anhängare. Riktigt är det för att varje skoldag och lektion är viktig. Det är därför det är så förödande om en skola exempelvis avstår från att kalla in en vikarie om den ordinarie läraren är sjuk. Det skickar en tydlig signal om att verksamheten inte är viktig. Så varför ska eleverna prioritera sitt lärande, om inte ens skolan gör det?

Visst ska det också finnas tid för lek och glädje av den typ som inte nödvändigtvis är associerad med lärande. Men utanför skoltid.