Gotlands Allehanda UD har återigen gjort helt om i hanteringen av de 900 sidor med information om Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd. Handlingarna var tidigare felaktigt gömda undan registrering, vilket avslöjades av DN. Nu har UD äntligen diariefört handlingarna men i gengäld bestämt att allt innehåll ska hemligstämplas. Pinsamt nog gäller det inte namnet på kampanjen – Sweden is transparent. Byrån undrar om UD verkligen har förstått innebörden av ordet ”transparent”.