Ledare Gotlands Allehanda Det är inte geografi och läge som står i vägen för en positiv utveckling i Klinte. På en sida finns havet och Klinte omges av välmående socknar. Det är drygt tre mil till Visby på en av öns bättre vägar. Och oavsett om vi talar om företag eller familjer så borde inte priserna på lokaler eller bostäder avskräcka. Tvärt om. Centralortens kräftgång har gjort att det finns gott om lediga lokaler.

De faktorer som skapar förutsättningar för utveckling är sammansatta och öppna för tolkning och spekulationer. Är Hasselas nedgång exempelvis en utlösande faktor? Eller blev Hasselas tidigare framgångar en belastning för orten, på grund av hur den verksamheten påverkade samhället och dess rykte?

Oavsett hur det är med den saken så påverkar alla delar av lokalsamhället varandra. När butiker försvinner så är det ett problem även för dem som finns kvar, eftersom alla butiker hjälper varandra att attrahera kunder. En nedåtgående spiral kan bli svår att bryta.

Artikelbild

| Skolpojke. Visar engagemang för sin utbildning.

I mycket måste klinteborna hjälpa sig själva och stödja varandra. Samhället skapas i stor utsträckning av dem som bor i det. Men det Regionen gör är naturligtvis också viktigt. När den rödgröna regionledningen svalde skammen, bortsåg från sina politiska preferenser och valde att låta vårdcentralen övergå i privat regi istället för att lägga ner den, så var det exempelvis bra för Klinte. Viktigt är också en samhällsplanering som i positiv anda ger utrymme för utveckling.

Själv skulle jag vilja trycka på en faktor där klinteborna och Regionen kan och bör hjälpas åt. GA skrev nyligen om hur inte ens hälften av pojkarna i nian i Klinteskolan hade betyg som räckte för att komma in på gymnasiet. Alldeles oavsett vilka förklaringar det kan finnas till detta, så får det naturligtvis konsekvenser. I första hand för de elever som inte fått de kunskaper och betyg de behöver. Men det får även konsekvenser för Klintehamn som helhet, när de som annars skulle kunna tänka sig att bosätta sig på orten börjar ifrågasätta om det vore ett bra beslut för barnen.

Skolresultaten måste bli bättre. Det är helt avgörande för att Klinte ska kunna lyfta sig.