Ledare Gotlands Allehanda Hur borde en skolranking vara konstruerad, när kommuner jämförs med varandra? Själv tycker jag ju att den borde vara resultatorienterad. Möjligen kan man också bedöma effektiviteten. Hur mycket lär sig eleverna? Hur klarar sig eleverna, om man tar hänsyn till kommunens socioekonomiska profil? Hur väl presterar kommunens skolor, om man tar hänsyn till hur stora resurser som satsas?

Lärarförbundets skolranking är något helt annat. Där räknas det som positivt om skolan är dyr, alldeles oavsett vad den levererar för resultat. Där leder hög lärartäthet till hög ranking, trots att forskningen säger att det är förhållandevis oviktigt för utbildningens kvalitet. Där värderas och rankas kommunerna efter hur bra Lärarförbundets lokalavdelningar tycker att de är som "avtalspart". Om Lärarförbundets lokalavdelning inte orkar leverera något omdöme, så rankas kommunen som sist bland sina 290 likar. Ett öde som i år tycks ha drabbat bland annat Dals-Ed och Hylte.

För Hylte innebar det ett tapp från plats 53 till plats 290 i delrankningen "avtalspart". Det säger mer om Lärarförbundet än om Hylte.

Därför kan rankingen ge konstiga resultat. Gotland tappar i år från plats 22 till plats 52, trots att Regionen förbättrat sin ranking på områden som jag tycker borde vara helt centrala. När det gäller andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen går Gotland från plats 99 till plats 42. Tar man hänsyn till kommunens socioekonomiska förutsättningar går Gotland från plats 115 till plats 50.

Ändå tappar Gotland placeringar i den totala rankingen. Detta på grund av att Gotland tappar i kategorier som inte direkt har med utbildningens resultat att göra – "Resurser" (från plats 1 till 21), "Avtalspart" (från plats 135 till 256) och "Lön" (från plats 85 till 234).

Så nej, jag tycker inte att Gotland förtjänar att tappa i skolrankningen. Jag tycker egentligen inte att Lärarförbundets rankning ens är någon skolrankning.

En riktig skolrankning borde fokusera på kunskaper.

Avslutningsvis vill jag betona att jag inte anser att exempelvis lärarlöner är oviktiga. Tvärt om, jag anser att bra lärare borde tjäna betydligt bättre än de gör i dag. Goda lärare är, till skillnad från lärartäthet, helt avgörande för utbildningens kvalitet. Då måste goda lärare belönas så att de stannar i yrket och lärarbanan måste te sig attraktiv för de talanger som söker sig till högre studier.