Gotlands Allehanda "Vetenskap eller politisk agenda" var rubriken på ledaren på Folkbladets ledarsida i går. Den handlade om Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat.

Ja när man inte gillar resultatet så ligger det ju nära till hands att misstänkliggöra budbäraren. Erik Fransson menade:

"Men det största problemet jag ser är den underliggande politiska agendan som Svenskt Näringsliv har och som också återspeglas i undersökningen. Företagandet blir säkert bättre av att mer offentlig verksamhet privatiseras, men blir det bättre för samhället? Är en hög kommunalskatt verkligen skadligt för företagandet? Är det inte det man får för pengarna man betalar i skatt som är viktigare än storleken på skatten?"

Men det är varken privatiseringsgraden eller skattenivån som förklarar Gotlands resultat. Dessa faktorer påverkar faktiskt Gotlands ranking förhållandevis positivt.

Det som verkligen drar ner Gotlands ranking är företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet och deras betyg på Regionens service och tillämpningen av lagar och regler. Företagarna tycker också att attityden till företagande brister hos kommunpolitiker och tjänstemän. Det är i dessa avseenden Region Gotland klarar sig som sämst, om man jämför med fastlandsföretagares uppfattning om sina hemkommuner.

På vilket sätt skulle detta resultat påverkas av Svenskt Näringslivs politiska agenda?

Det är Erik Franssons politiska agenda som driver honom att nedvärdera Svenskt Näringslivs undersökning. I hastigheten nedvärderar han också de uppfattningar de tillfrågade företagarna gett uttryck för.