Ledare Gotalnds Folkblad Regionledningen med Meit Fohlin (S) i spetsen har uppvaktat sjukvårdminister Annika Strandhäll (S) om de gotländska sjukvårdskostnaderna. De vill få sjukvårdsministern att inse, att vårt ö-läge och att vi är landets minsta landsting, gör att vi behöver mer statligt stöd till vår sjukvård.

Vi kan inte samarbeta med andra landsting och dela på kostnaderna för att hålla alla specialiteter som akutsjukvård, förlossning, ögon, öron, näsa, hals, barn, gynekologi, infektion, psykiatri och anestesi. Ska gotlänningarna ha tillgång till samma kvalitet på sjukvården som övriga svenskar har, så måste vi ha vårt sjukhus och den övriga sjukvården runt om på ön.

När det nya lasarettet byggdes om, sades, att egentligen skulle det krävas 250 000 innevånare för att ekonomiskt klara kostnaderna för denna sjukvård. Som bekant är vi bara 58 000 innevånare. Därför kräver regionledningen att staten ska lägga till 210-300 miljoner kronor i det regionala skatteutjämningssystemet för att kompensera Gotlands ö-läge och som landets minsta landsting.

Vi får se om dessa uppvaktningar mot regeringen och den utredning som ser över skatteutjämningssystemet ger ett positivt resultat för Gotlands sjukvård.

När Eva Bofride (C) inte vill diskutera en sakpolitisk fråga brukar hon använda tricket att försöka nedvärdera eller undergräva motdebattörens trovärdighet. Jag försökte föra en seriös debatt om de borgerligas extra nedskärning på 50 miljoner kronor i Region Gotlands budget för 2018. Faktum kvarstår att den stora avgörande skillnaden mellan de rödgrönas politik och Centerns, Moderaternas och Liberalernas politik, är att de tre borgerliga partierna vill skära bort 50 miljoner kronor mer från regionens ekonomi under 2018. De vill ta bort motsvarande 100 välfärdsarbetare i skolan, äldreomsorgen och sjukvården. Det blir en intressant valrörelse nästa år, när väljarna och öns massmedia frågar vad som skiljer de borgerligas politik mot de rödgröna.

- Jo, vi vill säga upp 100 anställda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen för att få ordning på regionens ekonomi, säger väl då Eva Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M) och Johan Thomasson (L) om de vill redovisa sin borgerliga politik.

Är det 100 färre välfärdsarbetare i den gotländska skolan, vården och omsorgen, som gör de borgerliga till valvinnare efter valet 2018?

Uppenbarligen tycker Centerpartiet på Gotland att gymnasieskolan, komvux, folkhögskolan, arbeten åt de som har svårt att få jobb och att ge våra nya gotlänningar möjlighet att lära sig svenska och få jobb, inte är särskilt viktigt politiskt. Centerns främste företrädare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill lägga ner denna politiska nämnd.

Ska vi tolka det som att Centerpartiet på Gotland struntar i att politiskt agera för en bättre gymnasieskola, komvux, folkhögskola, arbete åt alla och integration och etablering våra nyanlända gotlänningar.

Det kan bli en mycket spännande valkamp nästa år med de borgerliga valbudskap.