Ledare Gotlands Folkblad I onsdagskväll höll Slite-Lärbro Socialdemokratiska förening ett öppet möte under temat Framtiden på norra Gotland. Till mötet var regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) och regiondirektör Peter Lindvall inbjudna.

Orsaken till att mötet arrangerades är naturligtvis utifrån att Nord Stream 2 inte får tillgång till Slite hamn av säkerhetspolitiska skälersättningen, och att det nu regeringen kommer att skjuta till pengar som kompensation.

Mötet var inte så välbesökt som jag hade hoppats på men de 30 tal personer som tagit sig dit fick bra information och tillfälle till att ställa frågor eller ge förslag på vad de helst ser att kompensationspengarna går till.

Jag blev imponerad över att så många redan börjat se framåt och funderar på vilka satsningar som kan ge en långvarig effekt för Slite och norra Gotland. Både Slite intresseförening och Slite utveckling hade haft möten med så kallad brainstorming. Det vill säga fritt fram för alla idéer oavsett hur galna de kan ses från början. Peter Linvall var också tydlig med att regionen vill ha förslag på vad pengarna ska kunna användas till och att det går bra att lämna in dem meddetsamma.

Det arbete som sedan länge pågår i många av Slites olika föreningar är till stor hjälp när man nu relativt snabbt behöver ta fram bra projekt.

Några av de idéer som ventilerades på mötet var en färjeklack till hamnen i Slite för att ge möjlighet till färjeförbindelser öster ut, fler bostäder i Slite och en koppling till Blått centrum.

Men det som också blev tydligt under mötet är att det finns problem med att viktig information inte kommer fram till dem som behöver den. Exempelvis nämnde Peter Lindvall att regionen har brist på personal med kompetens att handskas med projektansökningar. Samtidigt har Svenska institutet beslutat att lägga ner sitt kontor på Gotland där just den här kompetensen finns bland de anställda, som nu antingen tvingas jobba i Stockholm eller söka sig nya jobb. Här märks kommunikationsbrister.

Även när det gäller de tidigare Peter Larsson pengar finns det tydlig informationsbrist. Nästan alla pengarna finns kvar och man väntar på projektansökningar, men de som skulle vilja ansöka om pengar har inte rätt information, därför kommer det inte in ansökningar.

Något som också togs upp var att försöka får till utbildningar till de yrken som vi ser stora behov av att rekrytera till, både direkt och i framtiden. Socionomer, sjuksköterskor, och undersköterskor nämndes, men också chaufförer, bilmekaniker och verkstadsmekaniker. När det gäller utbildning för de två sista yrkesgrupperna så skulle en förläggning till Slite var fullt möjligt.

Med ett samarbete med Cementa skulle studenterna få stora möjligheter till praktik direkt i verksamheten. Om man skulle kunna knyta till sig Teknikcollege till de utbildningarna så har man även säkerställt en hög nivå på utbildningen.

Sammanfattningsvis så var det ett mycket bra möte, och mötet visar också på hur viktiga dessa möten mellan de som styr utvecklingen och de som vill vara med och utveckla är. För det är genom möten som utvecklingen går framåt. Utveckling som kommer att göra det bättre för oss som bo på Gotland.