Ledare Gotlands Folkblad Luften i Visby är bland de sämsta i landet utifrån de mätningar som görs. Återigen har mängden mikropartiklar i luften vid mätstationen i Visby överskridit det gränsvärde som är uppsatt. Det kunde vi läsa i en artikel i Gotlands Allehanda den 30 december.

Det är inte första gången vi kan läsa om den dåliga luften i Visby och troligen inte heller den sista. Jag har skrivit om detta tidigare och kommer nog att behöva återkomma om regionen inte gör något åt problemet.

Föroreningarna det är frågan om är de så kallade PM10 partiklarna, det vill säga partiklar som är mindre än tio mikrometer. De är ett stort hälsoproblem och kan i värsta fall orsaka lungsjukdomar som förkortar livet eller utveckla cancer. Enligt Naturvårdsverket beräknas den dåliga luften bidra till att förkorta medellivslängden i Sverige med flera månader.

Det är inte så konstigt att Visby har så stora halter av de hälsovådliga partiklarna. De kommer till största delen till genom fordonstrafik. Sand och grus, som används till halkbekämpning, mals ner, men också det slitage som dubbdäck orsakar, när de går direkt mot vägen, medverkar till den dåliga luften.

Snöfattiga vintrar och dubbdäck är ingen bra kombination, men som vi på grund av våra osaltade vägar inte kan undvika. Även förbränningsmotorerna i fordonen är orsak till utsläpp av de små partiklarna.

I Stockholm har man på grund av detta bland annat infört dubbförbud för att minska de skadliga ämnena i luften. Något som jag inte ser som möjligt här på Gotland, så länge vi ska behålla våra saltfria vägar. Men något behöver absolut göras.

Ett sätt är att rengöra vägarna när det är möjligt. Men luften i Visby blir inte bättre av att regionen inte kräver rätt redskap för att ta hand om alla partiklar, när de ska tas bort från våra gator. De sopmaskiner som används klarar inte av att ta upp de minsta dammkornen, det vill säga de skadliga PM10 partiklarna.

Det skulle däremot de moderna bilarna som har dammsugare monterade på kraftiga sugaggregat göra. Jag vet att gotländska företag varit i kontakt med regionen och erbjudit dem den nya tekniken, men regionen har av någon anledning inte tagit till sig vad de har att erbjuda. Jag tycker att det är märkligt då det gäller människors hälsa.

På många håll runt om i världens storstäder har man infört bilförbud, för att få bättre luftförhållanden och minska ohälsan. Även här i Sverige har frågan diskuterats och i Stockholm har den rödgröna majoriteten beslutat om miljözoner för att bland annat minska utsläpp av skadliga ämnen i centrala delarna av stan. En åtgärd som till exempel skulle minska riskerna för cancer och för tidig död.

En som tycker att det är fel att begränsa vissa bilars tillträde till stadskärnan i Stockholm är Gotlands moderate riksdagsman Jesper Skalberg Karlsson, som tillsammans med åtta andra skrivit en debattartikel i Aftonbladet den 13 december.

I artikeln sätter skribenterna människors rätt till att köra bilar som genererar ohälsosamma ämnen, före människors hälsa. Men sen har Moderaterna heller aldrig varit ett parti som satt människor före kapitalet.