Ledare Gotlands Folkblad Ibland blir man riktigt förvånad. I tisdags skrev Gotlänningens politiska chefredaktör en liten vädjan till regionrådet Filip Reinhag (S) att informera om de besparingar som den rödgröna majoriteten gjort och tänker göra. Detta som ett svar på att Reinhag och många, många andra frågat hur de borgerliga partierna i fullmäktige tänker fördela de 50 miljoner kronor i extra besparingar de har med i sin gemensamma budget.

Bofride uttryckte sig så här:

”För hur jag än läser i den rödgröna budgeten och olika inlägg om denna så kan jag inte hitta någon information om vad som har sparats på. Jag ser bara satsningar och utökningar.

Jag kan ha läst slarvigt så blir glad för en guidning till var man kan se mer om vad S/MP/V beslutat att spara.”

Ja, Eva, du har läst slarvigt. För oss som följer den gotländska politiken är det tydligt var de rödgröna besparingarna på 170 miljoner kronor ska göras. Det kan man läsa i handlingarna till budgetbesluten som togs både 2016 och 2017. Klart och tydligt står det specificerat nämnd för nämnd och år för år.

Den frågan som Gotlänningens politiska chefredaktör borde ställa är hur de borgerliga partierna tänkt med sina 50 miljoner kronor i extra besparingar. För det syns ingenstans.

I debatten har andra gjort beräkningar utifrån en procentuell fördelning mellan nämnderna och ställt frågan om det är så de borgerliga tänkt sig fördelningen, men de har bara fått mummel till svar.

En fråga Eva Bofride och alla politiskt intresserade borde ställa är hur mycket mer tekniska nämnden ska spara med det borgerliga förslaget?

För de besparingarna skulle märkas på renhållning och på de gotländska vägarna. Det enda vi hört från borgarna är att det ska satsas mer på belysning på landsbygden, mer på strandstädning och mer på små privatägda vägar. Jag har svårt att se besparingarna i de förslagen.

Eller fråga hur mycket mer det ska sparas på våra skolor? För de besparingarna skulle märkas både på undervisningen och på arbetsmiljön i skolorna. Det enda vi har hört från borgarna är att de inte vill lägga ner några skolor på landsbygden. Jag har svårt att se någon besparing i det förslaget.

Det är lätt att försöka verka vara mer ansvarsfull än de som måste ta ansvar när man själv inte behöver ta ansvar. Det verkar den samlade borgerligheten köra stenhårt med över hela landet.

Men för att visa att man verkligen tar ansvar bör man också redovisa hur man tänker sig ta det ansvaret.

Det är inte ansvarsfullt att säga sig vilja spara 50 miljoner kronor, men att vägra säga hur, vilket borgarna gjort nu i nästan ett och ett halvt år.

Det är inte ansvarsfullt att undvika att ge gotlänningarna de svar de vill ha om hur de tänkta besparingarna ska fördelas mellan verksamheterna.

Men jag förstår att detta är ett problem för de borgerliga och jag förstår varför Eva Bofride försöker få sina läsare att rikta blicken mot något annat.

Men nu är det verkligen dags att de borgerliga partiföreträdarna att ta ansvar genom att ta bladet från munnen.