Krönika Gotlands Folkblad Nu drar det ihop sig till Budgetavstämning för Region Gotland. Det är nu vi slutligt fastställer budget för 2018. Jag är oerhört stolt över det arbete som bedrivs i alla regionens verksamheter. Medarbetare och ledare gör ett fantastiskt arbete varje dag för och med våra gotlänningar och samtidigt har vi efter årets första åtta månader det starkaste utfallet ekonomiskt på många år.

Det märks att alla nämnder och förvaltningar tagit sig an det omfattande sparpaket på 170 miljoner över tre år som vi lagt och att åtgärder utifrån det leder till resultat. Som prognosen ser ut nu går vi mot ett överskott på runt 70 miljoner och med det närmar vi oss våra ekonomiska mål!

Utgångsläget inför 2018 är bättre än på många år också. Kostnadsutvecklingen i vår verksamhet är låg, vi har god kontroll på ekonomin och vi har lyckats anpassa verksamheter, prioritera och hitta smartare arbetssätt. Sparbeting är tufft och kommande år kommer att innebära fortsatt tufft arbete. Att våra verksamheter då också har stabila förutsättningar är viktigt för oss i majoriteten. Vi vill inte införa ytterligare nya sparbeting vilket den borgerliga oppositionen förmodligen står fast vid att de vill se. Har vi möjlighet att ge långsiktiga planeringsförutsättningar vill vi det och så bedömer vi läget.

Inför 2018 och kommande år behöver vi satsa extra inom några områden och viktigast för Region Gotland internt är satsningar på personal. Vi vet att vi konkurrerar om arbetskraft med andra regioner och extra satsningar för att locka medarbetare att börja arbeta hos oss och att stanna kvar och se vår verksamhet som attraktiv för karriär.

Regeringens budget bidrar positivt för vår välfärd med runt 27 miljoner till Hälso- och sjukvård och 7 miljoner till skolan för att nämna ett par exempel.

Det går bra för Gotland på olika sätt och det bidrar. I torsdags kunde vi läsa att de för Gotland så viktiga småföretagen här på ön mår bäst i landet! Att vi har just detta geografiskt spridda, och till utbud sett vida, näringsliv är helt avgörande för gotländsk utveckling.

I veckan hade jag äran att åka på rundtur tillsammans med LRF för att besöka en del av dessa så viktiga företagare och det har jag även gjort tidigare. Jag och vi i politiken träffar många näringslivsföreträdare ofta och det är alltid lika inspirerande och lärorikt att se vilken kraft vi har här. Alla är företrädare på olika sätt för Gotland och alla bidrar till utvecklingen med just sina värden. Den gröna näringen, handel och kultur bidrar till besöksnäringen och allt hänger ihop i ett ömsesidigt system.

Vi ser också stor utveckling i andra branscher och kluster kring tex tech och kundservice bildar grund för ytterligare stark tillväxt. Viktigt också att sprida – på Gotland har vi goda förutsättningar över hela ön och här är det bra att bo, leva och etablera sig!