REPLIK/DEBATT Förr i tiden var det vanligt att lokala politiker också kommenterade sina egna gärningar genom att skriva ledare i lokaltidningen. Lyckligtvis är detta för de allra flesta tidningar ett minne blott.

Håkan Ericsson (S), ordförande för socialnämnden i Region Gotland har nu samtidigt ett par veckors vikariat på sitt gamla jobb som ledarskribent på Gotlands Folkblad.

Jag skulle vilja påstå att det är unikt för svensk dagspress 2017 hur mycket än Håkan Ericsson vill få det till att det är hur normalt som helst.

Man kan inte granska makten och samtidigt vara en del av den. I alla fall inte om man vill vara trovärdig.

Och den dag jag eventuellt får ett politiskt uppdrag kommer jag självklart inte att skriva ledare på den här sidan.

Sen är det otroligt trist att Håkan nedlåter sig till att härska genom att istället för att bemöta mina argument påstå att jag "är sur".

Jag vet inte hur många ledare man kan skriva om de olika budgetarna och skillnaden mellan dem och ändå anklagas för att "vilja mörka" just detta. Men saknar man motargument är det lätt att spekulera kring sin åsiktsmotståndares humör (om det är en kvinna) eller påstå att hon vill mörka det hon upprepade gånger skrivit om.

Bättre kan du, Håkan Ericsson (S/GF).