Ledare Gotlands Allehanda Destination Gotland kör ju åter i ensamt majestät nu till sommaren. Ingen uppstickare försöker konkurrera om resenärernas gunst. Vad kommer detta att leda till? Påverkar det antalet avgångar? Går priserna upp? Blir resenärerna färre?

Nils Nordenbrink, delägare i Gotlandsbåten, resonerade under gårdagen i en artikel på helagotland.se om hur sommarens trafik kan bli avgörande för om Gotlandsbåten gör come back. Han tror att om turistnäringen märker att besökarna bli färre utan konkurrens i färjetrafiken, så ökar förutsättningarna för att näringen kan bidra till att lösa Gotlandsbåtens finansiering.

– Vi jobbar mot 2018 eller 2019. Det kan bli trafik igen redan 2018. Allt beror på hur det blir i sommar.

Det är möjligt att Nils Nordenbrink har rätt, att detta är psykologin bakom beslutsprocessen. Om antalet resenärer går ner så är näringen beredd att gå in med pengar.

Men det är ju ur ett rätt bakvänt sätt att resonera. Vanligen borde man vara mer intresserad av att investera på en växande snarare än en krympande marknad. Borde inte Gotlandsbåtens kommersiella förutsättningar bedömas som större, om antalet resenärer ökar i sommar trots att konkurrensen uteblivit?

Jag antar att det beror på hur man ser på Gotlandsbåten. Om man inte tror att det är ett kommersiellt gångbart projekt som förtjänar investeringar på sina egna meriter – ja, då behöver Gotlandsbåten stöd från den näring som har något att vinna på att Gotlandsbåten trots förutsättningarna bedriver trafik. Och viljan att ge ett sådant stöd kan naturligtvis öka om turistnäringen märker att besökarna blir färre i sommar.

Men om man ser Gotlandsbåten som en affär som i sig har goda förutsättningar att generera vinst åt sina ägare – då borde det bli mer intressant att investera om antalet resenärer ökar istället för krymper.

Oavsett hur man ser på det så borde det ligga i Gotlandsbåtens intresse att göra sig kommersiellt intressant.

Gotlandsflyg lyckades framgångsrikt bygga upp en lojalitet hos gotlänningarna som förstod att det låg i deras eget intresse att stödja den nykomlig som kunde sätta prispress.

Gotlandsbåten har inte den möjligheten. På grund av prissättningen hos monopolisten, som garanterar lägre priser för gotlänningar, har Gotlandsbåten främst tvingats vända sig mot fastlänningar.