Gotlands Allehanda Två av tre svenskar tycker att biståndet är lagom eller bör öka, utropar Sida. Om man tittar närmare på Sifos årliga opinionsundersökning om attityder till bistånd och utveckling är resultatet dock inte lika positivt. Fler än hälften tycker att biståndet ligger på en lagom nivå. Bara 12,6 procent tycker att det bör öka, vilket är färre än andelen som tycker att det ska minska, 18,1 procent. En mer rättvisande rubrik hade alltså varit att sju av tio vill att biståndet ska ligga kvar eller minska. Byrån tackar Sida för en uppvisning i hur statistik kan användas av budgetmaximerande myndigheter för att ge en falsk men inte osann bild av den egna verksamheten.