Gotlands Allehanda Världen är betydligt mer komplex än vad Lars Anders Johansson vill göra den till. Det är också arkitekturen. Reducera den inte till fasad och stil – minst lika viktigt är funktion och teknik och varje arkitekt är skolad i platsens själ. Arkitekter gör lösningar så att ett hus blir lätt att röra sig igenom, en park upplevs som trygg och en inredning får miljövänliga material.

I somras presenterade Fastighetsbyrån en rapport baserad på siffror från Novus där de frågade vilken byggnadsstil svenskar vill bo i. Enligt den vill 22 procent bo i sekelskifte, 18 procent i nyproduktion, 10 procent i nybyggd bostad och för 23 procent spelar inte byggnadsstilen någon roll. Folk – inklusive arkitekter – gillar olika. Vi behöver variation i uttrycksformer för att tillfredsställa alla smakriktningar.

Det krävs mer än arkitekter för att skapa bra arkitektur – övriga konsulter, hantverkare, byggbolag, beställare, allmänhet och politiker har ett stort inflytande över slutresultatet. Det är ingen ”dimridå” utan en korrekt beskrivning av den svenska plan- och byggprocessen. En process där arkitekten har en omistlig roll som garant för kvalitet, något som Region Gotlands stadsarkitekt Christian Hegardt nyligen argumenterade för i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Till sist: de nominerade till Villapriset har alla byggts i tätt samarbete mellan arkitekten och de nöjda beställare som bor i huset. Söker man bevis för ”arkitektens smaktyranni” får man leta på annat håll.