Ledare Gotlands Folkblad Eva Nypelius (C)

Nypelius har under den tid jag varit tillbaka och följt politiken här på ön visat oroväckande tecken på dåligt minne. Hon rasar över saker som de rödgröna majoriteten vill göra utan att verka minnas att hon själv gjort samma saker.

Frikort till vården är det tydligaste exemplet. Nog för att det börjar vara länge sedan hon satt vid makten, men så dåligt borde minnet inte vara. Tomten vill därför ge Nypelius ett minneskort.

Lars Thomsson (C)

Metoo drar fram som en lavin och vittnesmålen om hur vi män behandlat och behandlar kvinnor får en att förfasa. Trots det har Thomsson den dåliga smaken att nedsättande jämföra det regionstyrelsens socialdemokratiska ordförande Meit Fohlins gjort på ett knappt halvår med det en av hennes företrädare, Jan Lundgren, gjorde under en herrans massa år.

Lundgren var som vi äldre känner till socialdemokraternas kommunpolitiska toppnamn under mycket lång tid. Tomten tycker att Lars Thomsson behöver en duvning i vad metoo uppropen faktiskt beskriver.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Skalberg Karlsson hade som ett av sina mål som riksdagsledamot att slå rekord i antal inlämnade motioner. Det lyckades han med. Men politik är så mycket mer än att skriva motioner. Det är ibland bra om den politik man vill se också blir verklighet. Man brukar prata om att det behövs verkstad. Därför vill tomten ge Jesper Skalberg Karlsson tillträde till hans tomteverkstad under de delar av året den står tom.

Ulf Klasson (L)

Klasson var under en debatt i fullmäktige orolig över att Tjelvars fackla skulle slockna. Facklan som enligt sägnen hindrar Gotland från att sjunka så länge den brinner. Tomten vill därför att Klasson kan få bli beskyddare av Tjelvars fackla så vi slipper se vår vackra ö sjunka i havet.

Stefaan de Maecker (MP)

De Maeckers ordförandeskap i hälso- och sjukvårdsnämnden har nästan blivit synonymt med ständiga budgetunderskott. En av orsakerna är de skenande kostnaderna för medicin.

Nu är dyra mediciner för vården på Gotland ett i-landsproblem. Värre är det för sjuka i fattigare delar av vår värld som inte har råd med medicin. Jag tycker att det borde vara en mänsklig rättighet att få den medicin man behöver ha och att kostnaderna skulle kunna tas från en gemensam världskassa. Tomten skulle därför vilja göra mediciner kostnadsfria, inte bara här på Gotland utan i hela vår vida värld.

Tommy Gardell (S)

Parkeringsproblemen för personal på och besökande till sjukhuset har nog ingen missat. Lösningarna är både svåra och dyra. Tomten skulle därför vilja ge Tommy Gardell, tekniska nämnden, teknikförvaltningen och inte minst de som tar bilen till sjukhuset en mycket efterlängtad julklapp i form av ett parkeringhus inklusive bygglov.

Claes Nysell (L)

Tomten som följt fullmäktiges möten tycker att Claes Nysell gjort ett bra jobb trots att han är relativt ny i politiken. Nysell har till skillnad från många andra nya varit en frekvent besökare i fullmäktiges talarstol. Det tycker tomten är härligt att se och vill därför ge Claes en uppmuntrande julklapp på axeln.

Så var det tomt i säcken för den här julen och det återstår bara för Gotlands Folkblads redaktion att önska alla en riktigt god jul.