LEDARE GOTLÄNNINGEN Det är en sak att ha ett stressigt jobb där varje sekund av arbetsdagen är uppbokad. ”Luften” har sedan länge organiserats bort i tron att det är ineffektiv tid som man inte får ut nåt av som arbetsgivare.

Lägg där till att varje gång du sjukskriver dig vet du att det sätter dina kollegor i skiten. Det saknas vikarier, nån får kanske ta dubbla pass. Och när det finns en tredje part inblandad, när du vet att nån blir ledsen eller orolig av att du inte kommer, då förstår nog var och en att såna villkor kan göra en sjuk.

Det framkallar en stress som är svår att förstå för den som bara kan skicka ett sms ”Är sjuk ” till chefen och lugnt somna om för att kurera sig.

Arbetsmiljöverket rapporterar att under 2012-2016 var mer än hälften (60 procent) av alla anmälda arbetsskador i äldreomsorgen orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.

Sedan ett par år finns en ny föreskrift för just dessa risker för arbetsmiljön. Ännu har kanske många svårt att hitta vägar att konkretisera föreskriften i praktiken.

I grunden är det ganska enkelt: man ska veta var ens arbetsuppgifter börjar och slutar, vad man ska prioritera om man inte hinner med allt. Organisation och ledning ska vara glasklar och ingen ska behöva bli sjuk för att arbetsplatsen är dåligt organiserad.

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av äldreomsorgen i syfte att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Under hösten 2017 ska 455 arbetsställen och närmare 80 arbetsgivare inspekteras.

Det är en viktig markering för att lyfta upp dessa frågor och denna yrkesgrupp i ljuset.

Särskilt som forskningen också visar att arbetsplatser där kvinnor är i majoritet ofta har sämre arbetsmiljö än arbetsplatser med manlig dominans. Kvinnodominerande arbetsplatser har sämre förutsättningar vad gäller resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning. Till och med den som menar att det inte finns någon strukturell orättvisa mellan könen i vårt samhälle borde i vart fall kunna hålla med om att detta är en orimlig ordning.