Debatt Gotlands Folkblad I onsdags presenterade finansminister Andersson (S) budgeten för Svea Rike under 2018. SVT konkluderade att förlorarna på budgeten var de med ett sparande över 10 miljoner SEK och/eller som veckopendlar till Nice, i övrigt kom budgeten de många till del.

Och så måste det också vara när en regering som tar strid för jämlikheten lägger budget. Om vårt samhälle ska hålla ihop, måste de många känna att det hänger ihop, att välfärdsbygget har plats för oss alla.

Det går riktigt bra för Sverige just nu och regeringen använder det reformutrymmet på ett i mitt tycke mycket klokt sätt. Dels betar vi av på statsskulden som nu är den lägsta på nästan 40 år, dels använder vi reformutrymmet för att investera i varandra. I barnbidraget, i skolan, polisen och försvaret, i förlossningsvården och i våra pensionärer, för att bara nämna några av de reformer som träder i kraft under nästa år.

Borgerliga politiker och ledarskribenter har enligt det politiska spelets regler en annan uppfattning än regeringen om hur mycket, när och vem det ska satsas på. Dock undrar jag ibland om vi lägger helt olika betydelser i somliga begrepp. Från borgerligt håll har det talats om att budgeten skulle vara ”oansvarig”.

Oavsett politisk åskådning känns uttrycket malplacerat när Sverige i högkonjunktur väljer en väg där vi både sparar i ladorna OCH satsar på varandra. Jesper Skalberg-Karlsson (M) använder popcorn-terminologi för att beskriva regeringens budgetsatsningar. Vad han egentligen menar är lite oklart, men sannolikt handlar det om att förminska satsningar, utan att nödvändigtvis kunna peka på alternativ.

Ojämlikheten diskuteras idag av fler partier, med lite olika nivå på engagemanget. I det ljuset är det intressant att återvända till begrepp som ”oansvarig”. För ingen har väl glömt hur borgerligheten under sin regeringstid helst satsade och på vilken grupp? Just det, på oss som redan har. Inte mindre än fem jobbskatteavdrag hann man sjösätta och verkade dessutom sugna på ett sjätte. Hur ansvarigt var det, sett så här i backspegeln? Regeringens arbete för att sluta klyftor är viktigare än någonsin!

För Gotlands del är budgettider goda tider; försvarsminister Peter Hultqvist (S) presenterade budgeten på Uppsala Universitet Campus Gotland och lyfte fram så väl satsningar på just Campus Gotland, men också på investeringar i det gotländska vägnätet liksom nyheten om Gotlands regemente. Det tål att sägas igen: politik gör skillnad!