Debatt Gotlands Folkblad Sedan länge har vi med jämna mellanrum kunnat läsa om utnyttjad utländsk arbetskraft. I Sverige har vi hört om människor som planterat skog eller plocka bär. Men också om restauranger med personal på arbetstillstånd som bor i köket. Och om usla anställningsvillkor på svenska byggen.

Alla har dom lurats hit med fagra löften, som väl på plats ofta visat sig vara rena slavkontrakt. Det senaste året har dock perspektivet på rapporteringen varit annorlunda.

Under parollen ”Kompetensutvisningarna” berättas historier om datorspecialister och ingenjörer som fått sina arbetstillstånd indragna av Migrationsverket efter att verket hittat fel i anställningarna. Ofta beskrivs detta som fel av mindre karaktär.

I Svenska Dagbladet har vi bland annat kunna läsa om programmeraren Tayyab som efter sju år i Sverige inte längre fick jobba kvar. Han är inte ensam. Det rapporteras nu om hundratals pågående utvisningar. Hur hänger det ihop med den samtidiga rapporteringen om utnyttjande och slavkontrakt? Jo, den 15 december 2008 fick Sverige ett nytt regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES – det vill säga resten av världen.

De svenska reglerna för arbetstillstånd har beskrivits som OECD:s mest avreglerade system. Regelverkets tillkomst är en historia väl värd att berätta. Det var en uppvisning av ideologiska skygglappar och inkompetens av sällan skådad slag.

Som LO:s expert i den parlamentariska utredningen, som hade i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk, satt jag på första parkett och betraktade galenskaperna. Vi protesterade förstås, men kördes över av Alliansen och Miljöpartiet, vilka var ivrigt påhejade av näringslivets organisationer med Svenskt Näringsliv i spetsen.

Migrationsminister vid tidpunkten för avregleringen var moderaten Tobias Billström. Regelverket han skapade flyttade i praktiken beslutsrätten om vem som ska få komma och jobba i Sverige från svenska myndigheter till den enskilde arbetsgivaren. Migrationsverkets roll i det nya systemet blev att expediera arbetsgivarens beslut. Minst sagt naivt.

Det dröjde inte länge innan vi med insyn såg hur missbruket bredde ut sig. Arbetsgivare som sålde arbetstillstånd. Små kiosker som plötsligt behövde ett tiotal biträden. Tillstånd köptes och såldes mer eller mindre öppet för hundratusentals kronor.

Migrationsverket agerade dock snabbt. På egen hand har det skärpt upp reglerna för arbetstillstånd. Men den slopade förhandskontrollen av arbetsgivare seriositet är svår att kompensera för.

De så kallade ”Kompetensutvisningarna” är beklagliga, men ansvaret faller inte på Migrationsverket utan på förra Alliansregeringen, Miljöpartiet och dess påhejare i form av Svenskt Näringsliv.