REPLIK GOTLÄNNINGEN Eva Bofride har i månader förföljt och smutskastat biskop Sven-Bernhard Fast, näst intill krävt hans avgång för att inte hon och några andra kvinnor får styra hans ämbetsutövning.

När så ett stort reportage i en rikstidning avslöjar arbetssituationen i domkyrkoförsamlingen, då är hon full av beundran för domprost Mats Hermansson, som är arbetsledare.

Sofia Lilly Jönssons reportage i tidningen Dagen är mycket väl underbyggt. Över 20 nuvarande och tidigare anställda i domkyrkoförsamlingen har intervjuats.

Påfallande är att ingen av de präster och diakoner som fanns när Hermansson tillträdde 2007 är kvar. Men eftersom facket inte agerat kan det inte finnas några problem, fastslår Eva Bofride. Situationer liknande denna har belysts i otaliga anmälningar till Arbetsmiljöverket, skriver Dagen.

Jag skrev om den kyrkopolitiska delen av det här i GT för tre år sedan. Att kyrkorådet styrs av tre personer, att ingen normal debatt förekommer i kyrkorådet, eftersom det inte finns någon opposition. De två nomineringsgrupper som finns i kyrkovalet är helt samstämda.

Naturligtvis ledde det inte till någonting. Avlövningen av förortskyrkorna fortsätter. Nu avbryts samarbetet med Tjelvarkyrkan. ”Ingen stor grej”, tycker Inger Harlevi.

All kyrklig verksamhet i Visby ska till domkyrkan. Alla vet att den ligger nedanför Visbys branta backar, utan parkeringsplatser. Mycket få av församlingens betalande medlemmar bor innanför ringmuren.

När Visborgskyrkan firade 40 år förutsade en klok diakonissa att den inte kommer att bli 50 år som kyrka.

Tidningen Dagens ledare 30 april talar om det som ligger bakom mediestormen. ”…den verkliga orsaken är att biskopen försökt sätta ner foten när omläggningen av domkyrkoförsamlingens verksamhet och hanteringen av dess personal gått för långt.”

Som kyrkoordningen ser ut nu har biskopen mycket begränsat inflytande. Dagen talar om en ”skendemokrati med risk för maktfullkomlighet från kraftfulla och viljestarka individers sida”. Just det vi ser i domkyrkoförsamlingen.

Det kommer inte att hända något den här gången heller. Inger Harlevi och Mats Hermansson ruskar av sig och fortsätter på sin linje.

En anmälan till Pressombudsmannen bara. Den lär inte leda till något. ”Vill kyrkoråd och kyrkoherde (domprosten) inte lyssna finns i princip inga medel att ta till,” skriver Dagen.